65 Yaş Emekliliğinin Gururlu Mutluluğu ve Güner Özkan… Dr. Ayhan Sarı


Toplam Okunma: 4944 | En Son Okunma: 19.02.2024 - 15:17
Kategori: Anma Yazıları, Yazarlarımız: A.Sarı

Bu yazımızda İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü, Resim Bölümü mezunu, İspanya’da seramik üzerine yüksek lisans yapmış Türk kültürü açısından önemli bir şahsiyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürü Güner Özkan’ı anlatmak istiyorum.
O, Türk Dünyası’nın gerek günümüz, gerekse tarihe karışmış çalgılarını müziğimizde işlevsel olarak kullanmaya yönelik bir amaçla olabildiğince aslına sadık kalarak yeniden imal etmeye kendini adamış bir müzik uğraşanımız olup, müziğimizde önemli bir boşluğu doldurmaya çalışan ilk çalgılar tarihi luthiyemizdir.

Kendisiyle 1980’li yılların ortalarında tanıştım. İkimizin de ortak bir çalışma alanı vardı: Türk çalgıları.
Tanışmamızla birlikte fikir ve uygulamanın bu denli hayata geçirildiği bir arkadaşlık, yaş olarak büyük-küçük tecrübesel meslek alışverişinin heyecanlı tartışmalarda gelişimine -iddiayla söyleyebilirim ki- ikili çalışmalar tarihinde az rastlanır.

Güner Özkan, Gazi Eğitim Enstitüsü-Resim Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Ardından Konya Kültür  ve Turizm Bölge Müdürlüğü’ne atandı. Türk Dünyası ve çalgıları ile geleceğe temel oluşturacak çalışmalarının temelini burada oluşturdu.

1987’de İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğünü –kuruluşundan bir yıl sonra- kabul etmesi ve Koro’nun Kurucu Şefi Dr. Teoman Önaldı ile birlikte uyum içinde çalışmalarını 15 yıl boyunca, Önaldı’nın yaş haddinden emekliye ayrılmasından sonra beş yıl Hayati Çiftçi’nin Koro Şefliği birlikteliğinde sürdürmesi, İzmir Devlet Korosu için önemli bir kazanım olmuştur.

Çalgıların yapımıyla ilgili çalışmaları ve kimi eski çalgıları gerek hediye, gerekse satın alma yoluyla edinmesi neticesinde ortalama 250 çalgılık bir koleksiyona ulaştı. Amerika’sından Avrupa’sına, Japonya’ya değin bir çok Ülkede Türk çalgıları koleksiyonu sergileri açtı. Çalgılarımızı dünyaya tanıttı kişisel özverili çabalarıyla elinden geldiğince.

Yıllarca çalgı yapımcılarının talaşın mis gibi koktuğu imalathanelerinde takım elbisesiyle tekne oydu, perde bağladı akşamın ilk karaltılarında.

Bir mesai sonrasında tamı tamına yedi çalgı imalathanesi gezdiğine tanık olan bendeniz, takım elbisesinin talaş tozuyla dolduğu bir akşam “hadi hocam, gidelim, daha gezilecek çok çalgı yapımcımız var” demek zorunda kalmıştım. Hala gülerek anlatırız…

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden konser vermek üzere gelen gerek küçük, gerek büyük müzik guruplarının ilk durağı Güner Özkan’ın makamıydı.

Daha Sovyetler Birliği’nin dağılmadığı, Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmadığı yıllardı. TRT’de, birlikte çalgılarımızla ilgili “Geçmişten Günümüze Çalgılarımız” programının yapımcılığına soyunduk. Çünkü kendisine Türk dünyasından sahada derlenmiş müzik kayıtları akıyordu sürekli. Metin yazarlığından montajına benim hazırlayıcılığımda üç yıl yayınlanan programımız 14 yabancı dile çevrilerek TRT’nin Dünya vericilerinden yayınlanma başarısına ulaştı. Yıl 1989-92 idi.

1994’de birlikte fikir alışverişlerimizin sonucunda oluşturduğumuz “Türk Dünyası Orkestrası” idealinin ilk bildirisini Kültür Bakanlığı-Halk Kültürleri Araştırma Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği sempozyumda sundum.

(Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki görevimden istifa ederek Kültür Bakanlığına geçtim ve 1994’de Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu’na Genel Yönetmen olarak atanmam neticesinde İzmir’den ayrıldım.)

Amaç çalgı koleksiyonculuğundan çıkmış Türk Dünyası Orkestrasına yönelmişti. 2000 yılında Ankara Devlet Türk Dünyası Müziği Topluluğu faaliyetine başladı. Ardından 2001′de İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müziği Topluluğu isim olarak kuruldu.

Kurulmasına kuruldu da kadrolar açılamadı. Bunların ayrıntılarını ileriki yazılarıma bırakmayı tercih ediyorum.

Güner Özkan’ın bu Topluluğun aktif olarak kurulması konusundaki yılmaz çabaları, yalnız kalmasından dolayı sonuç vermedi. Çünkü işin idealini kavrıyamamış, bir taşra THM Devlet Korosunda kadrolu olup, İzmir gibi bir büyük şehirde kadro kapmaya çalışan geçici olarak görevlendirilmiş birkaç sanatçıyla Topluluğun çekirdeği oluşturulamazdı.

Oluşturulamadı da…

İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu biraz da zamanın yeni İktidarının(2002) Türk Dünyası Müzik Topluluğu’na veya diğer benzer görüşlere “kırmızı çizgi” çekmesi sonucu, sadece ismen varolmaktan öteye gidemedi…

Kendisiyle, Türk çalgılarıyla ilgili -müzesinden kitaplarına- her şey ortak idealimizdi.

Hala da öyle…

Birçok hayat tecrübesinin yanında Devlet memurluğu ilişkilerini, Türk kültürü idealini O’ndan öğrendim.

Türk kültürünün azimli savunucusu ve yorulmayan çalışanı sayın Güner Özkan, geride saygıyla anılacak örnek bir geçmiş bırakarak 17 Ekim 2007 günü İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nun sezon açılışında düzenlenen törenle yaş haddinden emekli oldu.

Sonuç olarak; kendisine uzun ömür ve hepimize de böyle şerefli bir yaşam dilemekten başka söylenebilir ki?

Dr. Ayhan Sarı


Güner Özkan - Ayhan Sarı ; TSK, KKK Askeri Mızıka Okulu’nda Türk Çalgıları Sergisi, Ankara - 2002
Hoşgeldiniz