Müzik Kongre-Sempozyumlarında Herşey Dahil Gecelik 50 TL mi, Herşey Hariç 100 TL mi?.. Dr. Ayhan Sarı


Toplam Okunma: 2814 | En Son Okunma: 09.12.2023 - 06:18
Kategori: Fikir Yazıları, Kongre-simpozyum, Yazarlarımız: A.Sarı

Müzik sempozyum-kongre organizasyonlarımızın artık paralı bir şekile dönüşüyor görüntüsü vermesi, bazı alternatiflerin gündeme gelmesini gerektirmiştir. Sözün burasında turizm, otel, motel vs. potansiyelimiz devreye girmektedir ki ; mesleğimiz açısından sempozyum-kongre düzenleyeceklerin, bu potansiyelimizin sağlayabileceği kolaylıkları dikkate alma ve araştırmaları gereğini gündeme getirmektedir. Üstelik daha düne kadar bu iş parasız düzenleniyordu…

Bizler tıp doktoru, mühendis, teknolojik alanlar vs gibi, bu sempozyum-kongreler sayesinde mesleğinin son gelişmelerinden edindiğimiz bilgileri müşterilerimizde paraya dönüştüren bir meslek dalıyla maalesef uğraşmıyoruz. Üstelik bu seviyeye ulaşmak için maaşımızın yarısını yıllarca mesleki ihtiyaçlarımıza harcadık.

Organizasyonun her açıdan ayrıntılı düşünebilen, bu işe gönüllü ve tecrübeli kişiler tarafından düzenlenmesi başarı ve memnuniyet açısından ayrı bir önem arzetmektedir.

İşin kolayına kaçarak hemen –herşey hariç- şu kadar… TL deme cesaretini gösteren düzenleyici kişilerimiz, (nasılsa kendi ceplerinden çıkmıyor) küçük bir turizm-otel, sponsor araştırması yapsalar, maliyetin ne kadar hafifleyeceğinin henüz bilincinde bile değiller. Veya bilincindeler de “işin kolayı varken, zoruna girmenin ne anlamı var?” diye düşünüyorlar.

Katılımcıların işlevsel ayrıştırması(bildiri sunan-izlemeye gelen) düzgün bir şekilde yapılmış, güzel bir mekan seçilmiş, her şey dahil sistemi içindeki bir organizasyonda gerek bildiri, gerek izleyici olarak katılımcı sayısının ve seviyenin artacağından hiç kimsenin kuşkusu olmasın.

Sempozyum-kongre içeriği başka, bu organizasyonu en ucuza mal etme yeteneği başka bir şeydir. Yani bir başka deyişle bilim kurulunun başka, düzenleme kurulunun başka işlevleri vardır .

Bugün başımıza getirilmeye çalışılan ise “her şey hariç sisteminde” müzik sempozyum-kongre etkinlikleri düzenleyiverme kolaycılığına sığınmadır.

Kimsenin çantaya, veya verilecek basit bir not defteri-kaleme ihtiyacı yoktur. Hatıra anlamındaki objelerin maliyeti zaten bellidir. Pırlantalı plaketin(!) mutlaka olması da gerekmiyor.

Müzik uğraşanları sadece müzik düşüncelerini sunabilecekleri bir ortam arıyorlar.

Türkiye, turizm potanseyeli gelişmiş bir ülke olup 70-80 veya 100 müzik uğraşanını ağırlamaya can atan otel-motel vs işletmelerimizle doludur.

Sözün kısası, bu iş paralı olacaksa hesabı-kitabı yapılmış, kaliteli organizasyonlar içinde olmalıdır

Yoksa öyle “bu iş parasız olmuyor” deyip, katılımcıları misafir etme geleneğinden uzaklaşmış, üstelik “her şey hariç şu kadar TL” sisteminde organizasyonlar, biz müzik uğraşanlarına verilen değer açısından soru işaretlerine neden olmaktadır.

Bilimsel etkinlik düzenlemek başka,  katılımcıları öğrenci yurtlarında ranzalara veya üçüncü sınıf konaklama mekanlarının haftada bir değişen çarşaflarına mahkum etmek, herkesin eline, -panele katıldıysa, oturum başkanlığı yaptıysa, bildiri sunduysa üç tane aynı- matbu bir kağıt tutuşturmak, öğle yemeği niyetine bol mayonezli sandviçi mecburi seçenek olarak sunmak (icanas 38′de yapıldığı gibi) başka bir şeydir.

Her müzik uğraşanımızın anı köşesine koyacağı basit bir plakete, güzel yemek yemeye, güzel bir yerde konaklamaya hakkı var…

Musiki Dergisi

Önceki yazı için bkz: http://www.musikidergisi.net/?p=157
Hoşgeldiniz