Sanata Destekten Vazgeçilemez… Mehmet Y.Yılmaz (Hürriyet)


Toplam Okunma: 2503 | En Son Okunma: 09.12.2023 - 06:18
Kategori: Basından, Kültürel Öneriler

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Baleleri’nin gönüllü kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimlere devriyle ilgili olarak fikri bir hazırlık yaptığını söyledi. Böylesi önemli kararların, bir oldu-bitti ile verilmemesi gerektiğine inanırım. Bu nedenle Bakan’ın bu konuyu tartışmaya açmış olması önemli ve üzerinde gerçekten durulması gereken bir durum.

Bakan Günay’ın sözünü ettiği devir işlemi, devletin sanata olan desteğini tümüyle kesmesi anlamına geliyorsa, çok yanlış bir iş yapılacak demektir.

Tiyatro, opera ve bale gibi sahne sanatlarına duyulan ilginin çok daha yoğun olduğu ülkelerde bile kamu kaynaklarının bir bölümünün bu sanatları desteklemeye ayrılması normal karşılanıyor.

Türkiye gibi geniş kitlelerin zaten ilgi duymadığı sanat dallarını ayakta tutabilmek de herhalde devletin görevleri arasında olmalı.

Bakan, bu kurumlara gençken giren ama şimdi yaşlanan sanatçıların, gençlerin önünü tıkadığından ve bu değişiklik ihtiyacının gençlere fırsat yaratmak olduğundan da söz ediyor.

Bunu sağlamanın tek yolu devletin tiyatro, opera ve baleyi “özelleştirmesi” midir?

Bu anlayış geçerli ve doğru bir yaklaşımın eseri ise yeni mezun mühendislerin, öğretmenlerin, avukatların önünü açmak için başka devlet kuruluşlarının da özel sektöre devrine sıra gelir mi dersiniz?

M.Y.Yılmaz/12.11.2007/Hürriyet

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/7671500.asp?yazarid=148&gid=61&sz=33838
Hoşgeldiniz