“Sanat Eğitimi ve Şiddet” Simpozyumu…


Toplam Okunma: 7096 | En Son Okunma: 30.09.2023 - 15:32
Kategori: Kongre-simpozyum

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği, Müzik Eğitimcileri Derneği ve Gazi Üniversitesi Türk Müzik Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi ortaklığında 19-21 Kasım 2007 tarihleri arasında düzenlenen “Sanat Eğitimi ve Şiddet” konulu simpozyum

 SİMPOZYUM PROGRAMI :

I. GÜN: 19 Kasım 2007 Pazartesi

09.00 – 09.30 Sempozyum Kayıt İşlemleri

Gazi Konser Salonu Fuaye Alanı

09.30 – 10.00 Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Vedat ÖZSOY Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı,

GÖRSED Genel Başkanı (Düzenleme Kurulu adına)

Prof. Dr. Basri ATASOY Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Kadri YAMAÇ Gazi Üniversitesi Rektörü

KONSER

10.00 – 10.30 Kültür Bakanlığı Devlet Çoksesli Çocuk Korosu (Gazi Konser Salonu)

Şef: Ahter DESTAN

10.30 – 11.45 Çağrılı Konuşmacı

Dr. Monika Nöcker-RİBAUPİERRE (Goethe Enstitüsü)

“Şiddete Karşı Müzik: Gençlere Yönelik Çalışmalarda Önleyici Bir Konsept“

11.45 – 12.30 Çağrılı Konuşmacı

Müslüm SAYILI (Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı)

“Güvenli Eğitim ve Güvenli Okul”

12.30 – 13.30 Yemek Arası (Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi Yemek Salonu)

SERGİ

13.30 – 14.30 Sergi Açılışı (Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Sergi Salonu)

14.30 – 15.45 

1. OTURUM (Gazi Konser Salonu)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nihat BOYDAŞ

Ali UÇAN “Okullarda Şiddet Sorununun Çözümü Sanat Eğitimi”

Enver TUFAN “Medya Okuryazarlığı Dersinin Okullardaki Şiddet Üzerine Etkileri”

Gülseren ESENLER PASİN - Ali KARATAY “Sanat Eserlerinde Şiddet”

H. Haluk ERDEM “Hilmi Ziya Ülken’in Değer Felsefesinde Sanat-Ahlak İlişkisi ve Şiddetin Reddi”

14.30 – 15.45 

2. OTURUM (Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 101 Nolu Derslik)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Adnan TEPECİK

Can ELDEMİR “Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Verilen Eğitimde Geleneksel Müziklerin Yer

Alma Sürecinin Genel Bir Değerlendirmesi”

Ekin ÇORAKLI “Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyano Dersindeki Başarıları ile Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki”

Malik DOĞAN “Konuyla İlintili, Beş Duyunun Aktif Kılındığı Bir Ortamda Disiplinlerarası Sanat Eğitimi”

Ersin UZMAN - Elmaziye TEMİZ “Sanat Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeyleri ve Kendini Ayarlama Davranışlarına Etkisi”

15.45 – 16.00 Çay Arası

16.00 – 17.15

3. OTURUM (Gazi Konser Salonu)

Oturum Başkanı: Prof. Suna ÇEVİK

Serap BUYURGAN - Çiçek KUMRAL “Bireyin Eğitim Sürecinde Sanat Eğitimi Neden Yer Almalıdır?”

Ahmet Suat KARAHAN “Müzik ve Şiddet”

Evrim KÜRKLÜ “Ruh Sağlığı ve Müzik”

Nuray AKKOL “Görsel Sanatlarda Şiddetin Kullanımı”

16.00 – 17.15

4. OTURUM (Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 101 Nolu Derslik)

Oturum Başkanı: Prof. Selmin TUFAN

Ayhan SARI “Osmanlı Dönemi Müzik Anlayışında Çalgı İcracılığına Verilen Değerin İslami ve Toplumsal Uygulama Biçimi”

Şebnem YILDIRIM ORHAN - G. Elif BÜYÜKKAYIKÇI “Dinledikleri Müzik Türlerinin Ergenlerin Depresyon Düzeyine Etkisi”

Hakan PEHLİVAN “Karadeniz Ereğli’li Herkül”

Melek ŞAHAN “Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Resim-İş Dersinin Sanatsal Tutumlar Açısından Değerlendirilmesi”

17.15 – 17.30 Çay Arası

17.30 – 18.45

5. OTURUM (Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 201 Nolu Derslik)

Oturum Başkanı: Prof. Yılmaz ŞENDURUR

Neslihan YALMAN “Modern Çocuğun Buhranı: Sanat Sosyolojisi’nin Akvaryumunda Çocukluğun (Ölü) Balıkları”

Sevgi KOYUNCU “Sanatın Boşluğunda Duran Giz / Ezoterizm “

Tuğba AVCIOĞLU “Şiddete Karşı Sanat Eğitimi”

Gürsel YURTSEVEN “Müzik ve Sözel Şiddet”

Meltem DÜZBASTILAR “Ergenlik Döneminde Şiddet İle Başa Çıkmada Müziğin Olumlu Etkileri”

17.30 – 18.45

6. OTURUM (Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 101 Nolu Derslik)

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Ayşe ÇAKIR İLHAN

Engin ÖZYÖRÜK - Burçin UÇANER “Küreselleşmenin Müziğe ve Müzik Eğitimine Etkileri”

Bekir İNCE “Küresel Sanat – Bienal Tartışmaları ve Honru İyimserliği!”

Metin ŞEN “Toplumun Sanatsal Kültürü: Vandalizm ( Heykellere Yönelik Saldırılar, Heykel Düşmanlığı)”

Belir Tecimer KASAP “Okullarda Şiddet: Çocuklarımızın Geleceğini Müzik İle Değiştirebilir miyiz?”

18.45 – 19.00 Çay Arası

KONSER

19.30 – 21.00 Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oda Orkestrası (Gazi Konser Salonu)

KOKTEYL

21.00 – 23.00 Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi Yemek Salonu

II. GÜN: 20 Kasım 2007 Salı

09.30 – 10.00 İki Viyolonsel İçin Çok Sesli Anadolu Ezgileri Konseri

Şebnem YILDIRIM ORHAN - Şinasi ÇİLDEN

10.00 – 11.00 Çağrılı Konuşmacı

Halide İNCEKARA (İstanbul Milletvekili - 22. Dönem TBMM Şiddet Komisyonu Başkanı)

“TBMM Şiddet Komisyonu Çalışmaları”

11.00 – 12.30 Çağrılı Konuşmacı

Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK (Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi)

(Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı)

“Yaşam Kendini Gerçekleştirme Sürecidir”

12.30 – 13.30 Yemek Arası (Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi Yemek Salonu)

13.30 – 15.00

7. OTURUM (Gazi Konser Salonu)

Oturum Başkanı: Doç. Enver TUFAN

Alp ÖZEREN “Medya Okuryazarlığı ve Yaygın Sanat Eğitimi Bağlamlarında Gürültü Toplumundan Müzik Toplumuna Uzanan Uzun İnce Yol”

Canan BİRSOY ALTINKAŞ “Sanat Eğitiminde Yeni Bir Alan: Medya Kültürü”

Arzu UYSAL - Emrah UYSAL “Yazılı-Görsel Basın Odağında Sanat Ve Sanatçı Üzerine Eleştirel Bir Bakış”

Hasan ARAPGİRLİOĞLU - Ali AYHAN “Müzik Yayını Yapan Kitle İletişim Araçlarında Şiddet Temaları ve İzleyici Grubu Üzerinde Etkileri”

13.30 – 15.00

8. OTURUM (Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 101 Nolu Derslik)

Oturum Başkanı: Prof. Şeniz AKSOY

H. Engin GİDERER - Berna OKAN “Türkçe Rap Şarkı Sözlerindeki Şiddet Öğeleri ve Gençlik Psikolojisi ve Eğitim Açısından Değerlendirilmesi”

Feyzan GÖHER “Şarkı Sözlerindeki ‘Şiddet’li Sorunlar: İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencileriyle Yapılan Bir Çalışma”

Ilgım VERYERİ ALACA “Şiddet ve Sanat Eleştirisi: Sanat Eğitiminde Şiddet İçeren Eleştirinin Yaratıcılığa Etkileri İle Amerikan Sanat Eğitiminde Yapıcı Eleştiri Yöntemlerinin İncelenmesi”

Aygül AYKUT “Yükseköğretimde Deneyim Olarak Estetik”

13.30 – 15.00

9. OTURUM (Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 201 Nolu Derslik)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zahide İMER

Deniz BAYAV “Sanat Eğitimiyle Gelişen Uyumlu Kişilik, Azalan Şiddet Eğilimi”

Meltem KATIRANCI “Yıkımın Yarattığı Eser (Abbas Kümbetler)”

K. Özlem ALP - Huriye SANLI “Sanata Karşı Uygulanan Şiddet ve Saldırı”

Mahmut ÖZTÜRK “Özel Yetenek Öğrenci Seçme Sınavları Desenlerinde Hazırlık Kurslarının Olumsuz Etkileri Sorunu”

15.00 – 15.15 Çay Arası

15.15 – 16.45

10. OTURUM (Gazi Konser Salonu)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali UÇAN

Füsun ÇAĞLAYAN “Sanat ve Şiddet, Plastik Sanatlarda Şiddetin Görünümleri”

Feryal BEYKAL ORHUN “Korku ve Şiddet Ögeleri İçerir”

Yakup Alper VARIŞ “Şiddetin Önlenmesinde Halk Eğitiminin Önemi ve Bu Bağlamda Bir Model Önerisi: “Sanatevleri”

Alaattin CANBAY “Okul içi Şiddete Bir Çözüm Önerisi: Müzik Kulüpleri”

15.15 – 16.45

11. OTURUM (Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 101 Nolu Derslik)

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Alev KURU

Candan ÜLKÜ - Devrim ALICI “İlköğretim Bölümü Öğrencilerinin Sanatla İlgili Düşünceleri Ve Sanata İlişkin Benlik Algıları”

Levent MERCİN “Görsel Sanatlar Eğitimi Dersi’nde Yaratıcılığın Geliştirilmesi Açısından Oluşturmacı Öğrenme Yaklaşımının Değerlendirilmesi”

Nalan OKAN AKIN “İlköğretim Öğrencileri Açısından Görsel Sanatlar Dersi”

Reyhan YÜKSEL GEMALMAYAN “Temel Tasarım Dersini Drama Tabanlı İşleyiş”

15.15 – 16.45

12. OTURUM (Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 201 Nolu Derslik)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşe Meral TÖREYİN

Sevdiye KADIOĞLU “Heykel Sanatı Eğitiminde Bireysel ve Grup Etkinlikleri Süreçlerinde Olumlu ve Olumsuz Öğrenci Davranışlarının İrdelenmesi”

Ayşegül TÜRK “Şiddet Olgusunun Sanat Yapıtlarına Yansıması”

Songül ARAL “El Sanatları Eğitiminde Ve Üretiminde Şiddetin Kullanımı ve Yansıması Üzerine Örnekler”

Gülveli KAYA “Güzel Sanatlar Liseleri’ nin Kuruluş Amaçları ve Bugün İçinde Bulunduğu Durum”

16.45 – 17.00 Çay Arası

17.00 – 18.30

13. OTURUM (Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 201 Nolu Derslik)

Oturum Başkanı: Prof. Nezihe ŞENTÜRK

Salih AYDOĞAN “Müzik Bir Uyuşturucudur”

Tuba KILIÇ “Müziğin Aile içi Şiddet Üzerindeki Etkileri”

Kazım ARTUT “Okulda Yaşanan Şiddetin Öğrencilerin Yaptıkları Resimlerle Tanımlanması”

Aytekin ALBUZ - Nurten ÖZDEMİR “2006 İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programının Genel Eğitimde Şiddetin Önlenmesine Yönelik Rolü, İşlevi ve Önemi”

17.00 – 18.30

14. OTURUM (Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 101 Nolu Derslik)

Oturum Başkanı: Dr. Salih AYDOĞAN (TÜMARGEM Başkanı)

Hakan BAĞCI “Müzik Eğitimi Yoluyla Şiddet Karşısında Kazançlarımız”

Oya AKYILDIZ “Müzik ile Ahlak İlişkisinde Bilinenler ve Bilinmeyenler”

Handan BÜLBÜL “Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü Öğrencilerinin Estetik Beğeni Durumları”

Emrah KAYA “İlköğretim II. Kademe Müzik Derslerinde Dilli Kavalın Kullanılabilirliği”

19.00 - 20.30 Konser ve Kokteyl Gazi Üniversitesi Akademik Korosu (Gazi Konser Salonu)

Şef: Prof. Suna ÇEVİK

III. GÜN: 21 Kasım 2007 Çarşamba

09.30 – 10.00 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Ritim Grubu Gösterisi

Tema: “Yurtta Barış Dünyada Barış”

Hazırlayan: Prof. Nezihe Şentürk

10.00 – 10.45 Çağrılı Konuşmacı

Av. Hasan ÜREL (Ankara Barosu Başkan Yardımcısı)

“Okullarda Şiddetin Hukuksal Boyutu”

10.45 – 11.00 Çay Arası

11.00 – 12.15

15. OTURUM (Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 201 Nolu Derslik)

Oturum Başkanı: Prof. Ülkü ÖZGÜR

Osman ALTINTAŞ “Kültür Uygarlığı, Toplumsal Denge, Sanat Eğitimi”

Abdullah AKAT “İTÜ Kültür Ve Sanat Birliğinin İTÜ Öğrencilerinin Sanat Eğitimindeki Yeri Ve Önemi”

Ersan ÇİFTÇİ “Türkiye’de Yaygın Sanat Eğitiminde Halk Eğitim Merkezlerinin Etkinliğinin İllerin Nüfus Yoğunluğuna Göre İncelenmesi”

Serdarhan Musa TAŞKAYA “İlköğretim I. Kademe Drama Dersi Hakkında Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri ve Karşılaştıkları Sorunlar”

11.00 – 12.15

16. OTURUM (Gazi Konser Salonu)

Oturum Başkanı: Prof. Hülya İZ BÖLÜKOĞLU

Şirin Benuğur TUFAN “Duvara Yazı Yazmanın Yasa Dışı Sanatı-Grafi ti”

Mehmet Emin KAHRAMAN “Eğitim Ve İyileştirme Kurumlarında Grafi ti Tekniğinin Yeri ve Önemi”

Hilal ARSLAN “Okullarda Sanat Dersleri Eğitimi Yetersizliğinin Bir Sonucu Olarak Şiddet”

Yavuz DALOĞLU “Müzik, Toplum ve Devrim”

11.00 – 12.15

17. OTURUM (Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 101 Nolu Derslik)

Oturum Başkanı: Prof. Şeyda ÇİLDEN

Ali Osman ALAKUŞ - Serdar TUNA “Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yöntemi İle İlgili Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi”

Tecer Fidel ÖNTAŞ “Çok Alanlı Sanat Eğitiminde Müze Kültürünün Uygulanması”

M. Kayhan KURTULDU “Psikiyatrik Hastalarda Şiddet ve Müzik Eğitimi”

Şefika KESKİN “Duyguların Kontrol Edilebilirliğinde Müzik Eğitiminin Etkisi”

12.30 – 13.30 Yemek Arası (Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi Yemek Salonu)

13.30 – 15.00

18. OTURUM (Gazi Konser Salonu)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Vedat ÖZSOY

Selmin TUFAN “Okulöncesi Eğitim, İlköğretim ve Sanat Eğitimi”

Lütfi ye BOZDAĞ KALAYCI “Şiddeti Algılama Biçimlerinin İlköğretim Öğrencilerinin Resimlerinde Yansımaları”

Meliha YILMAZ “Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Şiddete Yönelmesiyle Mücadelede Öğretim Programının Sanat Eğitimi

Açısından Değerlendirmesi”

Melek ŞAHİN DOKUYUCU “Önce “Ben’ler” Savaşı Durdurmalı. Sonra Sanat “Ben’leri” Barıştırmalı”

Burcu ARICI “Sanat Yaşama Biçim Verir”

13.30 – 15.00

19. OTURUM (Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 101 Nolu Derslik)

Oturum Başkanı: Prof. Nevhiz ERCAN

Yusuf Baytekin BALCI “Estetik Eğitimde Güzel Ve İyi Arasındaki Bağ”

Bekir İNCE “Sanat Eleştirisi Öğretimine İlişkin Bir Araştırmanın Bulgu ve Sonuçları Üzerine”

Dilek TÜRKMENOĞLU “Sanat Eğitiminde Eleştirinin Değişen Rolü”

Mahmut ÖZTÜRK “YÖK-Dünya Bankası Projesi Bağlamında Sanat Eleştirisi Dersi Örneğiyle Sanat Eğitimi Öğretmeninde Standart

Bilgiye Erişememe Sorununun İrdelenmesi”

Zuhal ARDA “Plastik Sanatlarda Eleştirinin Eleştirisi”

13.30 – 15.00

20. OTURUM (Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 201 Nolu Derslik)

Oturum Başkanı: Refik SAYDAM (MÜZED Genel Başkanı)

Zeynep KAYA “Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumların Amaca Ulaşmadaki Başarısı”

Ömür Arda ÖZÇELİK “Okulöncesi Sanat Eğitimi”

Nevin ENGİN “Desen Dersinde Sanat Tarihi Temelli Bilginin Yeri ve Önemi”

Reyhan DEMİR “Çocukta Sanatsal Yaratıcılık İle Oyun Kavramlarının İlişkilendirilmesi”

Reyhan YÜKSEL GEMALMAYAN “Sanat Eğitimi Ve Şiddetin Yolu Duygusal Zekâdan Geçiyor mu?”

15.00 – 15.30 Çay Arası

15.30 – 17.00

DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ (Gazi Konser Salonu)

Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY

20.00 Öğretmenler Günü Balosu (Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi Yemek Salonu)

POSTER BİLDİRİLER

H.Berna İSTİFOĞLU ORHON “Sanat Eğitiminin Gerekliliği”

Oğuz DİLMAÇ - Sehran DİLMAÇ “Görsel Sanatlar Eğitiminin Sorunlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri (Erzurum İli Örneği)”

Pınar EYİOL TOKTAŞ “Görsel Sanatlar Eğitiminde Yapılandırmacı Yaklaşım”

Ayşe Tuba CEYHUN - Banu AKGÜN “Okul Öncesi Dönemde Sanat Eğitimi”

F. Evren DAŞDAĞ “Gelişmekte Olan Bir Yükseköğretim Kurumundaki Sanat Eğitimcisinin Gelişiminin Önündeki Engeller ve Öğrencilere Yansıması”
Hoşgeldiniz