“Halk Müziğinde Çalgılar” Uluslararası Sempozyumu…


Toplam Okunma: 9169 | En Son Okunma: 08.12.2022 - 22:57
Kategori: Kongre-simpozyum

Halk müziği çalgılarının her açıdan incelenmesini amaçlıyan “Uluslararası Halk Müziğinde Çalgılar Sempozyumu” Motif Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı ve Kocaeli Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi işbirliği ile 14-16 Aralık 2007 tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi’nde gerçekleştiriliyor…

İnsanlık tarihi boyunca toplum birlikteliği açısından da önemli bir işlev yüklenen çalgılar, onları kullanan insan topluluklarının müzikal yapılarına, yaşam tarzlarına ve kültürel özelliklerine özgü biçimler alarak çeşitlenmişlerdir…

Motif Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı ve Kocaeli Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi işbirliği ile müzik tarihimizde ve günümüzde çalgıları konu edinen ilk uluslararası sempozyum olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Konu ile ilgili ulusal ve uluslararası katılımcıların bildirilerinin yer alacağı sempozyumda, halk müziğinde çalgıların korunup yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması üzerine çözüm ve önerilerin değerlendirilmesi yapılacak.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLE MOTİF HALK OYUNLARI EĞİTİM VEÖĞRETİM VAKFI İŞBİRLİĞİNDE

“HALK MÜZİĞİNDE ÇALGILAR” ULUSLAR ARASI SEMPOZYUMU

PROGRAM:

14 ARALIK 2007 CUMA (BİRİNCİ GÜN)

10:00 Açılış Töreni
- Saygı Duruşu – İstiklal Marşı
- Barkovizyon Sunumları
- Açılış Konuşmaları
- M. Zeki BAYKAL (Motif Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı)
- Abdullah KÖKTÜRK (İzmit Bekirpaşa Belediye Başkanı)

- Prof. Dr. Sezer KOMSUOĞLU (Kocaeli Üniversitesi Rektörü)

- Protokol Konuşmaları (Arzu ettikleri taktirde)

- Plaket Takdimleri

11.00 – 12.30 Açıklamalı Türk Halk Müziği Çalgıları Konseri

Hazırlayanlar:
Koltuk Davul – Asma Davul: Öğr. Gör. Ahmet T. DEMİRBAĞ (İst. Teknik Ünv. T.M.D.Konservatuarı)
Bağlama – Parmak Cura: Öğr. Gör. Cihangir TERZİ (İst. Teknik Ünv. T.M.D.Konservatuarı)
Divan Bağlama: Öğr. Gör. İrfan KURT (İst. Teknik Ünv. T.M.D.Konservatuarı)
Dilsiz Kaval: Öğr. Gör. Cihan YURTÇU (İst. Teknik Ünv. T.M.D.Konservatuarı)
Kemane: Öğr. Gör. Kadir VERİM (İst. Teknik Ünv. T.M.D.Konservatuarı)
Tar: Öğr. Gör. Serhat TURUNÇ (İst. Teknik Ünv. T.M.D.Konservatuarı)
Mey – Balaban: Öğr. Gör. Ali YILMAZ (İst. Teknik Ünv. T.M.D.Konservatuarı)
Asma Davul – Kaşık: Öğr. Gör. İlknur DEMİRBAĞ (İst. Teknik Ünv. T.M.D.Konservatuarı)
Kemençe: Samet KÖLEMEN (İst. Teknik Ünv. T.M.D.Konsv. Öğrencisi)
Tulum: Volkan ARSLAN (İst. Teknik Ünv. T.M.D.Konsv. Öğrencisi)
Def – Bendir – Darbuka: Eren ERGEN (İst. Teknik Ünv. T.M.D.Konsv. Öğrencisi)
Zurna – Sipsi: Cem EKMEN (İst. Teknik Ünv. T.M.D.Konsv. Öğrencisi)

13.00 – 14.00 Yemek Arası

14.00 1. Oturum Salon 1

Oturum Başkanları: 1) Prof. Dr. Can ETİLİ ÖKTEN
2) Yrd. Doç. Dr. Işıl ALTUN

14.00 – 14.20 Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY
KONU: “Eski Türk Musiki Aletlerinden Kopuz ve Yatağan”
14.20 – 14.40 Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARSLAN – Pamukkale Ünv. Fen – Edb. Fak.
Arş. Gör. Adem ÖGER – Ege Ünv. Türk Dünyası Arşt. Enst.
KONU: “Uygur Türklerinde Bazı Çalgılar ve Çin Kültürüne Etkisi”14.40 – 15.00 Ekber YEŞİLYURT
KONU: “Halk Müziğinde Çalgılardan Davul’un Tarihsel Gelişimi”
15.00 – 15.20 Yvonne HUNT – A.B.D. KONU: “Batı Makedonya, Yunanistan’da Daoulia”

15.20 – 15.40 Bildirilerin Tartışılması

15.40 – 16.00 Çay Arası

14.00 1. Oturum Salon 2

Oturum Başkanları: 1) Prof. Dr. Sinan ÖZBEK
2) Yrd. Doç. Dr. Gülşen Göksel ERDAL

14.00 – 14.20 Prof. Dr. Nezihe ŞENTÜRK – Gazi Ünv. Gazi Eğitim Fak.
KONU: “Sincan Uygur Özerk Bölgesi Çalgıları”
14.20 – 14.40 Yrd. Doç. Dr. Çulpan ZARİPOVA ÇETİN – Muğla Ünv.
KONU: “Tatar Geleneksel Çalgılarının Halk Edebiyatındaki Görünüşleri”
14.40 – 15.00 Yrd. Doç. Dr. Sema ORSOY – Kocaeli Ünv. Fen – Edb. Fak.
KONU: “Çince Belgeler Işığında Türklerde, Çinlilerde ve Tibetlilerde Ortak Kullanılan Çalgılara Bir Bakış”
15.00 – 15.20 Süleyman Demirel Ünv. Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Mrk.Okutman Çetin KORUK – Okutman Beste ESEN – Okutman Uğur ÖZEK
KONU: “Teke Yöresi Yaylı Sazlarından Iklık’ın Biçimsel ve Tınısal Özellikleri”

15.20 – 15.40 Bildirilerin Tartışılması

15.40 – 16.00 Çay Arası

14.00 1. Oturum Salon 3

Oturum Başkanları: 1) Prof. Fikret DEĞERLİ
2) Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZDEMİR

14.00 – 14.20 Prof. Dr. Dieter CHIRSTENSEN – A.B.D.
KONU:” Obualar, Davullar ve Arap Levah Dansı ve Onların Kuzey Komşuları Davul ve Zurna”14.20 – 14.40 Yrd. Doç. Dr. Emine NAS – Yrd. Doç. Dr. Gülizar ALTUN
KONU: “Bir Halk Sanatı Olarak Bağlama Yapımı ve Konya İli Merkezinde Bağlama Üretiminin Bugünkü Durumu”
14.40 – 15.00 Uzman M. Tekin KOÇKAR – Eskişehir Osmangazi Ünv. HAMER
KONU: “Kuzey Kafkasya Kültüründe Halk Çalgıları”15.00 – 15.20 Öğr. Gör. Ahmet GÖRMÜŞ – Mustafa Kemal Ünv. Arkeoloji Blm.
KONU: “Tunç Çağlarına Ait Pişmiş Toprak Çıngırakları ve İşlevleri”

15.20 – 15.40 Bildirilerin Tartışılması

15.40 – 16.00 Çay Arası

16.00 2. Oturum Salon 1

Oturum Başkanları: 1) Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY
2) Yrd. Doç. Dr. Gencay ZAVOTÇU

16.00 – 16.20 Prof. Dr. Ayşe Tuba ÖKSE – Kocaeli Ünv. Fen – Edb. Fak.
KONU: “Anadolu Halk Çalgılarının Eski Önasya’daki Kökenleri”
16.20 – 16.40 Yrd. Doç. Dr. Yavuz DALOĞLU – Dokuzeylül Ünv. Devlet Kons.
KONU: “Eski Türk Çalgıları”

16.40 – 17.00 Öğr. Gör. Seyran GAFARZADE – Afyon Kocatepe Ünv. Devlet Kons.
KONU: “Hun Türkleri’nin Yuğ Töreni’nde Kullanılan Zurna / Boru veya Mey / Nayçeyi – Balaban Enstrümanları Hakkında Bazı Görüşler”

17.00 – 17.20 Arş. Gör. Abdullah AKAT – İst. Teknik Ünv. Sosyal Bilimler Enst.
KONU: “Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Kullanılan Çalgılara Kimliksel Bir Yaklaşım”

17.20 – 17.40 Bildirilerin Tartışılması

16.00 2. Oturum Salon 2

Oturum Başkanları: 1) Prof. Dr. Fazıl ÖZEN
2) Ekber YEŞİLYURT

16.00 – 16.20 Prof. Sabri YENER – Ordu Ünv.
KONU: “Geçmişten Geleceğe Bağlama”

16.20 – 16.40 Folklor Arşt. Tanju OZANOĞLU – Kültür ve Turizm Bakanlığı
KONU: “Anadolu Halk Çalgıları Multimedia CD ve Katalog Çalışması”
16.40 – 17.00 Öğr. Gör. Cihangir TERZİ – İst. Teknik Ünv. T.M.D.Kons.
KONU: “Tambura Bağlamasında Ses Sahası, Tel Dizgisi, Denge Oranları, Akortlama ve Notasyon Üzerine Yeni Bir Bakış Açısı ve Öneriler”
17.00 – 17.20 Arş. Gör. Yavuz ŞEN – Gazi Ünv. Güzel Sanatlar Eğt.
KONU: “Ten İle Tel Birlikteliğinden Doğan Bağlama Sazının Eğitimi, Tanıtımı ve Yaşatılması”

17.20 – 17.40 Bildirilerin Tartışılması

16.00 2. Oturum Salon 3

Oturum Başkanları: 1) Prof. Dr. Gülnaz ABDULLAHZADE
2) Sabahattin TÜRKOĞLU

16.00 – 16.20 Prof. Dr. Ramazan GAFARALİ ORUÇOĞLU - AZERBAYCAN
KONU: “Azerbaycan Xalq Mahnıları ve Eski Türk Musiki Kültürü”
16.20 – 16.40 Doç. Dr. Yılmaz AYDIN – Kocaeli Ünv. Devlet Konservatuarı
KONU: “Türk Halk Müziği Ana Çalgısı Bağlama’nın Çok Seslilikteki Konumu ve İşlevi”

16.40 – 17.00 Yrd. Doç. Dr. Muvaffak DURANLI – Ege Ünv. Türk Dünyası Arşt. Enst.
KONU: “İnancın Kaybolan Nesnesi: Teleutlarda Şaman Davulu ve Yapımında Uygulanan Ritüeller”

17.00 – 17.20 Öğr. Gör. İrfan KURT – İst. Teknik Ünv. T.M.D.Kons.
KONU: “Bağlama Ailesinde ‘Bozuk’ Sazı ve Uzun Sap Kısa Sap Meselesi”

17.20 – 17.40 Bildirilerin Tartışılması

19.30 KOKTEYL

15 ARALIK 2007 CUMARTESİ (İKİNCİ GÜN)

10.00 1. Oturum Salon 1
Oturum Başkanları: 1) Prof. Dr. Şefika Şehvar BEŞİROĞLU
2) Yrd. Doç. Dr. Çulpan ZARİPOVA ÇETİN

10.00 – 10.20 Prof. Dr. Metin EKİCİ – Öğr. Gör. Özgür ÇELİK – Ege Ünv. Türk Dünyası Arşt. Enst.
KONU: “Bir Kabak Kemane Yapım Ustası: Halil ÇELİK”
10.20 – 10.40 Öğr. Gör. İlhan ERSOY – Ege Ünv. D.T.M.Kons.
KONU: “Türkiye’de Uluslaşma Sürecinde Bir Simge Olarak ‘Bağlama’”
10.40 – 11.00 Arş. Gör. Dr. Mehmet Can PELİKOĞLU – Atatürk Ünv. Güzel Snt. Fak.
KONU: “Türk Halk çalgılarının Müzik Eğitimindeki Gerekliliği ve Önemi”
11.00 – 11.20 Dr. Jaynie RABB AYDIN – A.B.D.
KONU: “Devlet Fonunun Kaybedilmesinden Dolayı Yaratıcı Geleneklerin Yitirilmesi: Los Angeles Devlet Okulları Yöntemlerinde Yer Alan Dans ve Müzik Eğitimi”

11.20 – 11.40 Bildirilerin Tartışılması

11.40 – 12.00 Çay Arası

10. 00 1. Oturum Salon 2

Oturum Başkanları: 1) Prof. Dr. Nezihe ŞENTÜRK
2) Yrd. Doç. Dr. Hakan SAZYEK

10.00 – 10.20 Yrd. Doç. Dr. Nilgün SAZAK – Kocaeli Ünv. Eğt. Fak.
KONU: “Halk Müziği Vurmalı Çalgılarının Müzik Eğitiminde Kullanılabilirliği”
10.20 – 10.40 Arş. Gör. Dr. Meltem DÜZBASTILAR – Karadeniz Teknik Ünv. Güzel Snt. Eğt. Blm.
KONU: “Türkiye’de Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalları Programlarında Halk Çalgılarımızın Kullanılma Durumlarının İncelenmesi ve Mevcut Durumun Çalgılarımızın Yaşatılmasındaki Muhtemel Etkisi”
10.40 – 11.00 Arş. Gör. Mehmet Ulaş ATASOY – Gazi Ünv. Müzik Eğt. Blm.
KONU: “Geleneksel Türk Halk Müziği Çalgıları Öğretiminde Kullanılan Öğretim Yöntem ve Teknikleri”
11.00 – 11.20 Dr. Ardian AHMEDAJA - AVUSTURYA
KONU: “Arnavut Halkında Çifteli ve Sharki”

11.20 – 11.40 Bildirilerin Tartışılması

11.40 – 12.00 Çay Arası

10. 00 1. Oturum Salon 3

Oturum Başkanları: 1) Doç. Dr. İ. Güven KAYA
2) Yrd. Doç. Dr. Bülent KURTİŞOĞLU

10.00 – 10.20 İsmail BOZKURT – KIBATEK Bşkn.
KONU: “Kıbrıslı Türklerde Halk Müziği Çalgıları”
10.20 – 10.40 Dr. Hüseyin YALTIRIK – Ege Ünv. D.T.M.Kons.
KONU: “Trakya ve Rumeli Halk Müziğinde Tanbura ve Tanburacılar”
10.40 – 11.00 Arş. Gör. Ahmet Suat KARAHAN – Gazi Ünv. Müzik Eğt. Ana Bilim Dalı
KONU: “Türkiye’deki Müzik Eğitimi Ana Bilim Dallarında Yer Alan Türk Halk Müziği Çalgı Derslerinin ve Derslerde Kullanılan Eser Veya Metodların Belirlenmesi”
11.00 – 11.20 Öğr. Gör. Okan Murat ÖZTÜRK – Ondokuz Mayıs Ünv. Devlet Kons.
KONU: “Onyedi’den Yirmidöt’e: Bağlama Ailesi Çalgılar ve Geleneksel Perde Sistemi”

11.20 – 11.40 Bildirilerin Tartışılması

11.40 – 12.00 Çay Arası

12.00 – 13.20 Yemek Arası

13.20 2. Oturum Salon 1

Oturum Başkanları: 1) Prof. Dr. Metin EKİCİ
2) Yrd. Doç. Dr. Göktan AY

13.20 – 13.40 Prof. Dr. Gülnaz ABDULLAHZADE - AZERBAYCAN
KONU: “Azerbaycan Milli Musiki Aletlerinin Berpası ve Muhafizesi”
13.40 – 14.00 Öğr. Gör. Ferruh ÖZDİNÇER – Ege Ünv. D.T.M.Kons.
KONU: “Kırkpınar’da Davul Zurna Geleneğinin İşlevselliği ve Önemi”
14.00 – 14.20 Öğr. Gör. Kazım BİBER – Balıkesri Ünv. Sınıf Öğretmenliği
KONU: “Balıkesir İli Sarnıç Köyü’nde Kadın Eğlencelerinin Geleneksel Çalgısı: Tava”
14.20 – 14.40 Müzik Öğrt. Emrah KAYA – Erciyes Ünv. Müzik Blm.
KONU: “Doğu Karadeniz Yöresindeki Nefesli Sazlar”

14.40 – 15.00 Bildirilerin Tartışılması

15.00 – 15.20 Çay Arası

13.20 2. Oturum Salon 2
Oturum Başkanları: 1) Prof. Sabri YENER
2) Yrd. Doç. Dr. Muvaffak DURANLI

13.20 – 13.40 Hayrettin İVGİN
KONU: “Bazı Edebi Ürünlerde ve Divan Şiirlerinde Çalgı Adları”

13.40 – 14.00 Yrd. Doç. Dr. Bayram DURBİLMEZ – Erciyes Ünv. Fen – Edb. Fak.
KONU: “Sazın Aşık Edebiyatındaki Yeri ve İşlevleri”
14.00 – 14.20 Yrd. Doç. Dr. Gencay ZAVOTÇU – Kocaeli Ünv. Fen – Edb. Fak.
KONU: “Ney’in Öyküsü ve Divan Şiirindeki Yansıları”
14.20 – 14.40 Adriana CRUZ MANJARREZ – A.B.D.
KONU: “Oaxa California’da Cinsiyet Politikaları”

14.40 – 15.00 Bildirilerin Tartışılması

15.00 – 15.20 Çay Arası

13.20 2. Oturum Salon 3

Oturum Başkanları: 1) Prof. Dr. Saadettin HÜLAGÜ
2) Doç. Dr. Mehmet Öcal ÖZBİLGİN

13.20 – 13.40 Prof. Şefika Şehvar BEŞİROĞLU – İst. Teknik Ünv. T.M.D.Kons.
KONU: “Türk Müziğinde Kullanılan Çalgıların Sınıflanmasında Yöntem Arayışları”
13.40 – 14.00 Yrd. Doç. Dr. Hülya ÇEVİRME – Kocaeli Ünv. Eğt. Fak.
KONU: “Halk Şiirinde Saz”
14.00 – 14.20 Yrd. Doç. Dr. Gülşen GÖKSEL ERDAL – Kocaeli Ünv. Devlet Kons.
KONU: “Halk Çalgılarının Toplum Kültürü İfade Etmedeki Yeri ve Türk Halk Çalgılarının Kültürel Doku İçindeki Önemi”
14.20 – 14.40 Dr. Kamile PERÇİN AKGÜL – İst. Kültür Ünv. Sanat ve Tasarım Fak.
KONU: “Sanatsal Boyutta Farklı Yaşam Biçimleriyle Halk Çalgılarının Yapılanması”

14.40 – 15.00 Bildirilerin Tartışılması

15.00 – 15.20 Çay Arası

15.20 3. Oturum Salon 1
Oturum Başkanları: 1) Prof. Dr. Vasfi HAFTACI
2) Doç. Dr. Yılmaz AYDIN

15.20 – 15.40 Doç. Dr. Mehmet Öcal ÖZBİLGİN – Ege Ünv. D.T.M.Konsv
KONU: “Zeybek Oyunları Eşliğinde Davul – Zurna Çalgı Takımı”
15.40 – 16.00 Velika STOJKOVA - MAKEDONYA
KONU: “Mijak Bölgesi’ndeki (Batı Makedonya) Zurla ve Tapan Grupları – Geleneksel Bir Müzik Aracıları”
16.00 – 16.20 Okutman Mehmet KINIK – Erciyes Ünv. Güzel Snt. Fak.
KONU: Türk Halk Çalgılarının Birey Olarak Öne Çıkarılması, Kendi İçerisinde Orkestra Yapılanmasındaki Mevcut Durumu ve Geleceği”
16.20 – 16.40 Öğr. Gör. Dr. Mustafa Aydın ÖKSÜZ – İst. Teknik Ünv. T.M.D.Kons.
KONU: “Türk Halk Müziği Çalgılarının Gelişim Süreçleri”
16.40 – 17.00 Bildirilerin Tartışılması

15.20 3. Oturum Salon 2
Oturum Başkanları: 1) Prof. Dr. Servettin BİLİR
2) Yrd. Doç. Dr. Yavuz DALOĞLU

15.20 – 15.40 Doç. Dr. Agida ALAKBAROVA – KAÜ Devlet Kons.
KONU: “Türk Geleneğinde Tulum – Zurna Müzik Enstrumanları”
15.40 – 16.00 Yrd. Doç. Dr. Aynur KOÇAK – Kocaeli Ünv. Fen – Edb. Fak.
KONU: “Amerikan Halk Müziğini Yaratan Çalgılar: Bir Serginin Anlattıkları”
16.00 – 16.20 Eray CÖMERT – İst. Teknik Ünv. T.M.D.Kons.
KONU: “Anadolu Müzik Geleneğinde Meytar Adının Kullanımı”
16.20 – 16.40 Müzikolog Dr. Ayhan SARI – Kültür ve Turizm Bkn. İzmir Devlet Kons.
KONU: “Geleneksel Çalgı Gruplarımızdaki Tını Arayışlarından Yerleşik Orkestramızı Oluşturma Bilincine Doğru Giden Yola Bir Bakış”

16.40 – 17.00 Bildirilerin Tartışılması

15.20 3. Oturum Salon 3

Oturum Başkanları: 1) Doç. Dr. Münevver TEKCAN
2) Yrd. Doç. Dr. Sema ORSOY

15.20 – 15.40 Doç. Dr. İlgar Cemiloğlu İMAMVERDİYEV – Gaziantep Ünv. T.M.D.Kons.
KONU: “Aşık Sanatında Azeri Sazının (Bağlama) Rolü”
15.40 – 16.00 Folklor Arş. Oktay YILMAZ – Kültür ve Turizm Bkn.
KONU: “Tamdıradan Damdıraya”
16.00 – 16.20 Okutman Sıtkı AKARSU – Kafkas Ünv. Eğt. Fak.
KONU: “Türk Halk Müziğinde Sipsi Sazının Yeri, Önemi ve Korunmasında Yardımcı Olabilecek Bazı Öneriler”
16.20 – 16.40 Öğr. Gör. Dr. Levent ERGUN – Dokuzeylül Ünv. Güzel Sanatlar Fak.
KONU: “Yörük Müziğinde İnsan Sesinin Çalgı Olarak Kullanımı: Boğaz Çalma”

16.40 – 17.00 Bildirilerin Tartışılması

18.00 Akşam Yemeği

19.30 İzmit Bekirpaşa Belediyesi Müzik Dinletisi Programı
Kocaeli Üniversitesi Trabzon Yöresi Halk Oyunları Topluluğu Gösterisi

16 ARALIK 2007 PAZAR (ÜÇÜNCÜ GÜN)

10. 00 1. Oturum Salon 1

Oturum Başkanları: 1) Doç. Dr. Aynur KOÇAK
2) Hayrettin İVGİN

10.00 – 10.20 Yrd. Doç. Dr. F. Reyhan ALTINAY – Ege Ünv. D.T.M.Kons.
KONU: “Türk Halk Kültüründe Kadınların Müzik Gelenekler Bağlamında Kullandıkları Çalgılar ve İşlevleri”
10.20 – 10.40 Okutman Hasan YAZICI – Sakarya Ünv. Fen – Edb. Fak.
KONU: “Türk Atasözleri ve Deyimlerinde Halk Müziği Çalgıları”
10.40 – 11.00 Öğr. Gör. Mehmet YALGIN – Ege Ünv. D.T.M.Kons.
KONU: “Tulum Yapımı
11.00 – 11.20 Arş. Gör. Emir Cenk AYDIN – Ege Ünv. D.T.M.Kons.
KONU: “İnsan, Davul ve Dans”

11.20 – 11.40 Bildirilerin Tartışılması

11.40 – 12.00 Çay Arası

10. 00 1. Oturum Salon 2

Oturum Başkanları: 1) Prof. Dr. Gönül BALKIR
2) Dr. Mehmet Can PELİKOĞLU

10.00 – 10.20 Öğr. Gör. İlhame MEMMEDLİ – KAÜ Devlet Kons.
KONU: “Türkiye ve Azerbaycan Müziğinde Bağlama ve Sazın Yeri ve Önemi”
10.20 – 10.40 Seher KEÇE TÜRKER
KONU: “Halk Müziğinde Kaval, Çoban ve Sürü”
10.40 – 11.00 Öğr. Gör. Sinem ÖZDEMİR – İst. Teknik Ünv. T.M.D.Kons.
KONU: “Kimliğine Ulaşamamış Bir Çalgı: Cümbüş”
11.00 – 11.20 Arş. Gör. Gözde ÇOLAKOĞLU – İst.Teknik Ünv. T.M.D.Kons.
KONU: “Anadolu’da Tellere Tırnak Teması İle Çalınan Çalgı: Tırnak Kemane”

11.20 – 11.40 Bildirilerin Tartışılması

11.40 – 12.00 Çay Arası

10. 00 1. Oturum Salon 3

Oturum Başkanları: 1) Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARSLAN
2) İsmail BOZKURT

10.00 – 10.20 Doç. Dr. Cabbar IŞANKUL - ÖZBEKİSTAN
KONU: “Özbek Halk Anlatıcıları Geleneğinde Müzik Çalgıları”
10.20 – 10.40 Öğr. Gör. Veyis YEĞİN – Ege Ünv. D.T.M.Kons.
KONU: “Yaylı Çalgılar İçerisinde Tırnak Kemanenin Serüveni”10.40 – 11.00 Arş. Gör. Zeynep KAYA – Doktora Öğr. Ünal İMİK – İnönü Ünv. Sosyal Bilimler Enst.
KONU: “Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Halk Çalgılarının Önemi”
11.00 – 11.20 Yrd. Doç. Dr. Bülent KURTİŞOĞLU – Öğr. Gör. F. Belma KURTİŞOĞLU – İst. Teknik Ünv. T.M.D.Kons.
KONU: “Trakya Halk Oyunları Topluluklarında Kullanılan Halk Çalgıları”

11.20 – 11.40 Bildirilerin Tartışılması

11.40 – 12.00 Çay Arası

12.00 – 13.20 Yemek Arası

13.20 SON OTURUM Salon 1

Oturum Başkanları: 1) Yrd. Doç. Dr. F. Reyhan ALTINAY
2) Yrd. Doç. Dr. Bayram DURBİLMEZ

13.20 – 13.40 Öğr. Gör. Mahmut KARAGENÇ – Ege Ünv. D.T.M.Kons.
KONU: “Kavalın Türk Müziğindeki Yeri, Yapısal Özellikleri: Kaval Ustası Burdurlu Mehmet Bedel”

13.40 – 14.00 Arş. Gör. Ülkü Sevim ŞEN – Gazi Ünv. Güzel Sanatlar Eğt. Blm.
KONU: “Yöresel Farklılık – Benzerlikler İlişkisinde Kars Yöre Düğünlerinde Kullanılan Çalgılar”14.00 – 14.20 Uzman Öğr. Gör. Deniz GÜNEŞ – İst. Teknik Ünv. T.M.D.Kons.
KONU: “İstanbul Anadolu Yakası Boşnak Kültüründe Halk Çalgıları”
14.20 – 14.40 Arş. Gör. Ersan KOÇ – Orta Doğu Teknik Ünv.
KONU: “Yatağan Sazı: Anadolu Çalgı Geleneğine Bir Tasarımcı Katkısı”
15.00 – 15.20 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZDEMİR – Marmara Ünv. Güzel Snt. Eğt. Blm.
KONU: “Yeni Bir Çalışma Alanı Olarak Halk Çalgıları Orkestrası”
15.20 – 15.40 Yrd. Doç. Dr. Emel ŞENOCAK – İst. Teknik Ünv. T.M.D.Kons.
KONU: “En Etkileyici Ensturman Olan İnsan Sesinin Türk Musikisindeki Yeri”

15.40 – 16.00 Bildirilerin Tartışılması
16.00 – 16.10 Çay Arası

16.10 – 16.30 GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

KAPANIŞ
Hoşgeldiniz