“Ahmed Avni Konuk, Fihrist-i Makamat ve Küpe Üzerine…” -2-


Toplam Okunma: 2729 | En Son Okunma: 11.04.2021 - 20:24
Kategori: Cevabi Yazılar

Dergimizde yayınladığımız “Ahmed Avni Konuk Kar-ı Natık ve Küpe Üzerine” başlıklı yazıya Sayın Ali Sarıgül’ün gönderdikleri cevabi yazıyı aşağıda yayınlıyoruz.

Şunu belirtmeliyiz ki bir yazı yayımı olgusunda yazıyı yazanın taraflı veya tarafsız olduğundan ziyade, yazının içeriğinin dolu oluşuyla ilgilenmekteyiz.
Biz kendi fikrimizi ve konuya yaklaşım tarzımızı daha önce “Musiki Dergisi”nde yayınlanan yazımızda belirttik.
Olguya bakış açısı her yazı yazana göre değişebilir. Özellikle geleneksel Türk müziğindeki yaklaşımların çeşitliliği düşünüldüğünde bu durum normal olarak algılanmalıdır.

Musiki Dergisi değer görülen her karşı fikre de açıktır.

Sayın Ali Sarıgül’ün “Ahmed Avni Konuk Kar-ı Natık ve Küpe Üzerine” başlıklı yazıya cevabi yazısı :

Öncelikle Musiki Dergisi’ne yayın hayatında başarılar diliyorum. Derginizin ilk sayısında “Müzik İleti Gruplarından ” ana başlığında “Ahmet Avni Konuk Kar-ı Natık Küpe “ başlıklı yazınız hakkında tartışmanın taraflarından birisi olarak bazı hususlara değinmek istiyorum.

1-Bir müzik grubunda yapılmış olan bir tartışmayı okurlarınıza iletirken sadece taraflardan birisine ait bir mesajı cımbızla çekip yayınlamanız ve diğer görüşlere yer vermemeniz daha işin başında bir yayın organı olarak tarafsızlığınıza ve okuyucularınızı aydınlatma misyonunuza gölge düşürmüştür. Tartışmada olumsuz görüşler kadar olumlu görüşlere de yer vermeniz gerekirdi.

2-Konu ile ilgili tartışmada bu konuyu başlatan kişi olarak aslında amacım bir tartışma yapmak değil, Ahmet Avni Bey’e mal edilmiş olan Küpe teriminin gerçek çıkış kaynağını göstermek ve terimi ortaya atan kişinin doğrudan görüşlerini gruba duyurmaktı. Ancak yazılanları anlamama konusunda ısrar eden ve tartışmayı pek seven bir arkadaşımız konuyu tartışma boyutuna taşıyarak ve başka yollara saparak hayatını musikimize adamış değerli musikişinasları karalamaya kadar götürdü.(Dr. Emin Kılıç kale’nin Suzinak seyrini bilmediğini , Fihrist-i Makamatın hissiyattan yoksun olduğunu ileri sürmek gibi.)

3-Konu ile ilgili olarak gruba yazdığım mesajlarda küpe teriminin ne anlama geldiğini, onun teknik bir terim olmayıp Klasik Musikimizin Felsefesi ile ilgili olduðunu ve tüm hayatını klasik musikimizin felsefesini açıklamaya ve öğrencilerine anlatmaya adamış ve son dönemin önemli musikiþinaşlarının öğrencisi olmuş olan bir zatın, Dr. Emin Kýlýç Kalenin açıklamaları ile birlikte anlatmaya çalýþtým. Ancak musiki edebinden yoksun insanların anlayabileceği bir konu değildi musikimizin bir felsefesi olduğu…

4-Dr. Emin Kılıç Kale kırk yıla yakın süren derslerinde klasik musikimizin felsefesini temel alan “Musikide Hayat Dersleri” adı altında felsefi bir ekol oluþturdu. Konu ile ilgili sohbet kayıtlarının yazıya aktarılmış 50.000 sayfadan oluştuğunu söylersem harcanan emek hakkında sanırım bir bilgi sahibi olmuş olursunuz.

5-Musikide Hayat Dersleri ile ilgili bazı yazıları ve Dr. Emin Kılıç Kale’nin kim olduðuna dair biyografiyi kendi web sayfamda yayınladığım Türk Musikisi grubunda ilgili linkleri vererek duyurmuştum. Ön yargı ve kolaya kaçan yaklaşımlardan uzak olunması dileğiyle ilgili linkleri bir kez daha size iletmeyi görev bilmekteyim.”

İLGİLİ LİNKLER:
http://musikiyolu.blogspot.com/2006/01/dremin-kl-kale1897-1984.html
http://musikiyolu.blogspot.com/2006/01/lisan-elhandan-semeler.html
http://musikiyolu.blogspot.com/2006/03/makamlar-ve-tasnifi.html
http://musikiyolu.blogspot.com/2006/04/klasik-trk-musikisi-nasl-bir-musikidir.html
http://musikiyolu.blogspot.com/2006/02/dedegan-hikayeleri-1.html
Hoşgeldiniz