25. Kuruluş Yılında Ayangil Türk Müziği Orkestra ve Korosu Xvıı. Yüzyıl Türk Mûsikîsi Konseri…


Toplam Okunma: 4585 | En Son Okunma: 09.12.2023 - 06:20
Kategori: Konserler

Türk ve dünya müzik kamuoyu, Ali Ufkî Bey’i ve onyedinci yüzyıl müzik tınılarını etkin biçimde, 1988 yılında Ayangil Türk Müziği Orkestra ve Korosu’nun bir “ses kayıt klasiği” hükmüne bürünen “UYAN EY GÖZLERİM” çalışması ile tanıdı, bildi. Bu konserde yer alan eserler, XVII. Yüzyıl Osmanlı sarayı dragomanlarından (tercüman) “Santûrî Ali Bey, nâm-ı diğer Ali Ufkî Bey’in” bugün, Londra British Museum kitaplığında (Sloane, No: 3114) korunan “Mecmûâ-i Sâz ü Söz” adlı cönkünden, Rûhî Ayangil’in transkripsiyon yolu ile aktardığı, “Uyan Ey Gözlerim” projesinin devamı niteliğindeki saz ve söz eserlerinden oluşan, yaklaşık 400 yıllık bir geçmişe sahip olan müzik yaratılarıdır… ATMOK Konseri 16 Ocak 2008′de İstanbul CRR’de.

25. Kurulus Yılında
Ayangil
Türk Müziği
Orkestra Ve Korosu
Erken Müzik Birimi
“Uyan Ey Gözlerim”
Ali Ufkî
Ve
Xvıı. Yüzyıl Türk Mûsikîsi
Konseri
Yöneten:
Ruhî Ayangil
16 Ocak 2008, 19.00,
Cemal Resid Rey Konser Salonu,

16 Ocak 2008 Konseri ile ilgili kısa kitapçık bilgisi:

“Ömrümün hâsılı oğlum gibidir işbu kitâb
Korkarın ben ölicek câhil ü nâdâne düşe
‘İzzetin hakkıyçün senden bunı umarım Yâ Rabb
Hayr ile yâd iden sâhib-i yârâne düşe”
Ali Ufkî (Mecmua’ı Saz-ı Söz’e yazdığı kıt’a)
“UYAN EY GÖZLERİM”

ALİ UFKÎ BEY ve XVII.YY TÜRK MÜZİĞİ
Türk ve dünya müzik kamuoyu, Ali Ufkî Bey’i ve onyedinci yüzyıl müzik tınılarını etkin biçimde, 1988 yılında Ayangil Türk Müziği Orkestra ve Korosu’nun bir “ses kayıt klasiği” hükmüne bürünen “UYAN EY GÖZLERİM” çalışması ile tanıdı, bildi.
Bu konserde yer alan eserler, XVII. Yüzyıl Osmanlı sarayı dragomanlarından (tercüman) “Santûrî Ali Bey, nâm-ı diğer Ali Ufkî Bey’in” bugün, Londra British Museum kitaplığında (Sloane, No: 3114) korunan “Mecmûâ-i Sâz ü Söz” adlı cönkünden, Rûhî Ayangil’in transkripsiyon yolu ile aktardığı, “Uyan Ey Gözlerim” projesinin devamı niteliğindeki saz ve söz eserlerinden oluşan, yaklaşık 400 yıllık bir geçmişe sahip olan müzik yaratılarıdır.

ALİ UFKÎ BEY 1610 –1675 yılları arasında yaşamış , Sultan IV. Murâd , Sultan İbrâhîm ve Sultan IV.Mehmed dönemlerini görmüştür. Enderûn-ı Hümâyûn’da yetişen ve kendini, “Ali Bey es-santûrî ‘an sâzendegân- ı Sultan Mehemmed Hân” ibâresi ile tanıtan ALİ UFKÎ BEY’in “Mecmûa-i Sâz ü Söz” adlı “cönk”üne kaydettiği “peşrev”, “murabbâ”, “semâî”, “varsağı”, “raksîyye”, “türkü” ve “ilâhî”lerden bir seçkiyi, bu konserle müzikseverlere sunuyoruz. Makamlar, usûller ve formların onyedinci yüzyıldaki kullanılışları yanında, günümüzde pek bilinmeyen dönem bestecilerinin ve eserlerinin tanıtılması, konserin en belirgin özelliğini oluşturmaktadır.

ALİ UFKÎ BEY’in kendi tertîb ettiği notalama yöntemi ile kaydettiği bu eserler, mûsikîmizin 400 yıl önceki üslûbunun “tek notası dahî değişmeden” günümüzde gözlenmesine imkân vermesi bakımından ayrıca önem kazanmaktadır. Sözlü eserlerin güftelerinde , pâdişâhın da (Sultan III.MURÂD Hân, Sultan IV.MURAD HÂN) , halk ºâirlerinin de (ÂŞIKOĞLU RÛMÎ, ÜFTÂDE, vd.), ALİ UFKÎ’nin de imzaları vardır. Seslendirmede , “Santûr” , “Kanûn” , “Ûd / ªahrûd”, “Tanbûr” “Kemânçe” , “Nây” , “Bendîr” , “Kudûm” , “Halîle” gibi dönem çalgıları kullanılmakta, yine dönemin “ses / tını ve üslûp özelliklerinin yansıtılmasına âzamî özen gösterilmektedir. Bu yönü ile konser, Türk müziğinin erken klasik döneminin gözlenmesini ve anlaşılmasını sağlayan, Türk Mûsikîsi Tarihi ve Müzikolojisine yepyeni bir sayfa ekleyen çalışmamızla, “400 yıllık ortak ses dünyamız”ı gönüllerinize armağan ediyoruz.

AYANGİL TÜRK MÜZİĞİ ORKESTRA VE KOROSU ERKEN MÜZİK BİRİMİ
ATMOK / Erken Müzik Birimi”, 1983 yılında kurulan ve bu yıl kuruluşunun yirmibeşinci yılını idrâk eden “AYANGİL TÜRK MÜZİĞİ ORKESTRA ve KOROSU’na bağlı başlıca sesleme birimlerinden biridir. Ali Ufkî Bey tarafından yazılan Mecmua-i Saz-ü Söz’deki müziklerin 400 yıl sonraki ilk seslendirmelerini gerçekleştirip, bu kültür mirasını, ulusal ve uluslararası müzik dünyasına sunmuº/ tanıtmıº olmak, ATMOK / Erken Müzik Birimi”nin haklı öğüncünü oluşturmaktadır. Bu birim tarafından 1988 yılında ses kayıtları gerçekleştirilmiş olan ve içeriğinde oniki antik ilâhinin yer aldığı “Uyan Ey Gözlerim” başlıklı çalışması ile Ruhi Ayangil, “1988 Yılın Sanatçısı” (Türkiye Yazarlar Birliği) ve “1993 Kültürel Başarı - Türkiye Birinciliği” (Hürriyet-Jayceess) ödülleri ile ödüllendirilmiştir.

SÂZENDEGÂN
Rûhî Ayangil (Müzik Yönetmeni/ Santûr/ Çeng),
Fatih Ovalı (Tanbûr), Ali Tüfekçi (Ney), Binnaz Baºar (Kemençe)
Şehvar Beşiroğlu (Çeng), Canan Altınay (Sînekeman/ Rebâb)
Ayşegül Toksoy (Kanun), Esra Berkman (Kanun), Georgios Marinakis (Ud/ Şahrûd)
Çığ Turgay (Kudûm), Derin Ayangil (Bendir/ Halîle)

HÂNENDEGÂN
Özgül Özbilen ,
Ebrû Delice, Sevim Okay, Sinem Özdemir, Sezen İslimyeli,
Ayşenur Özpekel, Hülya Ayangil, Işık Karabay
Mete Edman
Osman Tüzün, Ümit Sakman, Ferhat Şimşek, Mesut Şenol
Ümit Özcan, Attilâ Toksoy, Halim Bulutoğlu, Mustafa Uğurcan

Irtibat: 0212 259 70 70 _ 2707
Ars. Gor. Z. Gulcin Ozkisi
www.vekom.yildiz. edu.tr
Hoşgeldiniz