Müzik Yazarları Arıyoruz… Musiki Dergisi


Toplam Okunma: 4120 | En Son Okunma: 07.06.2024 - 12:07
Kategori: Fikir Yazıları, Kültürel Öneriler

Geleneksel Türk müziğinin yazı aleminde bir verimsizlik gözlenir olmuştur. Bu durum tarihe, yazamıyan ama bol bol konuşan bir kuşağın hüküm sürdüğü bir dönem olarak geçecektir. Üstelik müzikbilimsel titr sahibi müzik uğraşanlarımızın sayısının giderek artışını göz önünde bulundurduğumuzda, sorgulamamız gereken bir takım olguların olduğu, artık kaçınılmaz bir hal almıştır. Neden yazamıyorlar veya yazmıyorlar da bol bol konuşuyorlar?…

Müzik Yazarları Arıyoruz… Musiki Dergisi

Ülkemizde müzik açısından çeşitli konularda fikirlerin, araştırmaların bir yayın organında yayınlanması ihtiyacının başlangıç çalışmaları ve uygulamaları 19. yy. son çeyreğine değin uzanır. Bu ilkler arasında Şehbal, Milli Tetebbular Mecmuası vs. gibi doğrudan müzikle ilgili olmayan dergilerimizi sayabiliriz. Ardından müziğimiz geleceği açısından fikirleri de içeren anlamda bir yayına 1930’larda yayınlanan “Nota ve Müzik” başlıklı dergi ve ardından ilk önemli dergilerimiz olan “Musiki Mecmuası”,Türk Musikisi Dergisi”, “Musiki ve Nota” ve “Orkestra Dergisi” gelmektedir. Sonra kişisel özverilerle yayını başlatılan birçok dergi müzik hayatımıza girdi ve çıktı. Hepsi de zamanlarının yazısal sadalarını sayfalarında tesbit ettiler.

Bugün ise Türk müzik dergiciliğimizde bir verimsizlik hakimdir. Oysa dergi yazıları dönemi her açıdan tesbit etmek, tarihe veri-düşünce-kaynak aktarımı bakımından önemlidir. Gelecek kuşaklarımız bizleri ne ile değerlendirecekler?

Bu durum tarihe yazamıyan ama bol bol konuşan bir kuşağın hüküm sürdüğü bir dönem olarak geçecektir. Üstelik müzik bilimsel titr sahibi müzik uğraşanlarımızın giderek artışını göz önünde bulundurduğumuzda, sorgulamamız gereken bir takım olguların olduğu artık kaçınılmaz bir hal almıştır.

Müzikal yazı dünyamızın görüntüsü, akademik titr alma çıkarına odaklanmış gibidir. Yani “ne kadar titr, o kadar yazı” mı olmalıdır?

Neden yazmıyorlar veya yazamıyorlar da ileti gruplarından ayak üstü sohbetlere dek bol bol konuşuyorlar.

Oysa dört başı mamur makalesiyle yazdıklarının arkasında tarihe karşı sorumluluk hisseden yazarlara ihtiyacımız bulunmaktadır.

Müziğin dergisel yazı boyutu hem geleceğe güncel tesbitler bırakmak, hem de geleceği yönlendirmek açısından önemlidir.

Basılı kaynak açısından yazılarımızı yayınlayabileceğimiz tek bir yayın organı bile bulamaz hale geldik. Doğrudan müzik yayın organı olarak süregelen, basılı anlamda bir tek Orkestra Dergisi var ki O’ da yazı sıkıntısı çekiyor.

Yeni yazar yetişmiyor.

Hele bir de bir sonraki kuşağı düşünecek olursak, durum hepten vahim bir hal alıyor…

İşte bu nedenlerle müzik yazarlarına olan ihtiyacımız günden güne artıyor.

Ve biz Musiki Dergisi olarak müzik yazarları arıyoruz…

Yazın… İçinizden geldiği gibi.

Yazın. Çünkü gelecek kuşaklarımızın sizlerin yazmasına ihtiyacı var…

Bekliyoruz…
__________________________

Dr. Ayhan Sarı “Müzik Yazarları Arıyoruz…” www.musikidergisi.net
Hoşgeldiniz