Müzikbilimciler Sosyalbilimcileri Ağırlayacak!..


Toplam Okunma: 2492 | En Son Okunma: 09.12.2022 - 12:45
Kategori: Kongre-simpozyum

İçinde bulunduğumuz süreçte, ülkemizde toplumsal anlamda gözlenen kabuk değiştirmede müziğin önemi büyüktür. İşlevsel olarak değerlendirilmediği takdirde müziğin yarar sağlamadığı anlaşılmaktadır. Ülkemizde müzikbilimin kurumsal olarak yapılanmasının olgunlaştığı günümüzde, üretime dair çalışmalarda, analiz ve araştırma çalışmalarının kısıtlılığı ve topluma fayda sağlayacak geri dönüşüme ulaşamadığı gözlenmektedir.

“BUGÜN, TOPLUM VE MÜZİK”
İçinde bulunduğumuz süreçte, ülkemizde toplumsal anlamda gözlenen kabuk değiştirmede müziğin önemi büyüktür. İşlevsel olarak değerlendirilmediği takdirde müziğin yarar sağlamadığı anlaşılmaktadır. Ülkemizde müzikbilimin kurumsal olarak yapılanmasının olgunlaştığı günümüzde, üretime dair çalışmalarda, analiz ve araştırma çalışmalarının kısıtlılığı ve topluma fayda sağlayacak geri dönüşüme ulaşamadığı gözlenmektedir.

Nota analizleri ve tarihsel çalışmaların dışında; müziğin sosyolojik, antropolojik, psikolojik yanıyla ilgilenmesi gereken müzikbilimcilerin, bu zemine yaklaşmasının zaman alacağı görülmektedir. Sosyalbilimler zemininde üretime geçerek toplum ve ilgili birimlere fayda sağlaması arzu edilen müzikbilim çalışmaları için; uzak kalınan iki noktayla ilgili bir bilimsel etkinlik düzenlenmesi hedeflenmektedir: “Bugün” ve “Toplum”.

Farklı günlerde bir kültür merkezinde gerçekleşecek ve izleyicilerin de katılabileceği etkinlikte, “hazırlıklı tartışma zemini” oluşması amaç edinilmektedir.

“O günün toplumunun tercih ettiği müzik için” sağlıklı zemin oluşturmak için görüler ve teoremlerin geliştirilmesinin arzu edildiği etkinlikte, ulaşılan sonuçlar ve müzikbilimciler ile diğer sosyalbilim dallarındaki meslektaşları arasında başlayacak koordinasyon; ortak hareket etme zeminini de sağlayacaktır.

KİMLER, NASIL KATILABİLİR?
Etkinliğe müzikoloji, etnomüzikoloji, müzik, antropoloji, sosyoloji, felsefe, psikoloji, iletişim, felsefe, tarih, eğitim, edebiyat, sinema, resim, heykel, mimar, reklâm, grafik, tasarım, insan kaynakları, ilahiyat, arkeoloji, gazetecilik, yayıncılık, vb. gibi dallardan katılım olabilecektir. Katılım için asıl gerekli olan ise; bir “tartışma için konu” önermektir. Bu önerme; yazılı olarak verilmelidir. “Neden önerildiği”, “Önerilen tartışmaya esas olan konunun nitelikleri”, “çözüm için öneriler” gibi başlıklar altına açıklamalar yazılmalıdır. Metnin uzunluk ya da kısalık limiti bulunmamaktadır. Esas olan; tartışma önerisi edilen konunun iyi ifade edilmesidir.

KATILIMCILAR NASIL SEÇİLECEK, OTURUM NE ŞEKİLDE GERÇEKLEŞECEK?
Etkinlikle ilgili bir bilim kurulu ve bir düzenleme kurulu oluşacaktır. Düzenleme kuruluna gönüllü olarak katılmak için de başvurular kabul edilecektir.

Gönderilen tartışma önerileri; teşkil edilecek bilim kurulu tarafından değerlendirilecektir. Tartışmaya değer öneriler tasnif altına alınacak ve benzer, bağlantılı ya da yakın konulu tartışmalar aynı etkinlik içinde planlanacaktır. Bilim Kurulu, tartışma önerileri üzerinde öngörüşmeler yapabilecek ve tartışma zeminin sağlıklı biçimde oluşturulması anlamında metin ile konuya dair önerilerini paylaşabilecektir. Bu aşamalardan sonra kabul edilen tartışma önerileri, diğer katılımcılara da etkinlikten en az 15 gün önce gönderilerek hazırlıklı gelmeleri sağlanacaktır. Bu noktada esas olan; benzer nitelikli tartışma konularının tüm oturum katılımcıları tarafından çalışılıp tartışılmasıdır. Oturumlar; bilim kurulunun uygun gördüğü başkanlarca yönetilecektir.

Etkinliklerden önce tüm katılımcıların gönderdiği tartışma önerileri, son halleri ile ya çoğaltılarak dağıtılacak ya etkinliğin gerçekleştiği mekânda yansı cihazı ile duyurma ya da metin okuma gibi şekillerle izleyicilerin dikkatine sunulacaktır.

Etkinlik mekânı belli olmuştur. İstanbul’da bir kültür merkezidir. İlk tartışma toplantısı; 22 Mart 2008 tarihinde gerçekleşecek olup, katılımcıların tartışma öneri metinleri, yer ve saat bilgileri e-posta ile duyurulacaktır.

SONUÇ
Oturum raportörleri vasıtasıyla alınmış notlar etkinlik sonunda okunarak karşılaştırma yapılacaktır. Doğruluğu teyit edildikten sonra sonuç bildirgeleri; yerel ve ulusal yayın kuruluşları ile arzu eden ilgililere internet marifetiyle dağıtılacaktır.

Günümüz müzik ortamının bilinçle yönlendirilmesiyle toplumun sağlığının olumlu yönde gelişmesini, bunun için müzikbilimcilerle sosyalbilimciler arasında ortaklık sağlamayı hedeflemekteyiz. Sanırız buna ihtiyaç var! Siz ne dersiniz?

Düzenleme Kurulu adına Ersin Antep

Müracaat ve iletişim:
Başvuru Adresi: bilgi@muzikoloji.org
Web Adresi: www.muzikoloji.org

ÖRNEK TARTIŞMA ÖNERİSİ

Konu ve Problem…
Müzik alanında insanlar kalitesiz birçok yapımla karşılaşmaktadır. Bu tür durumda Devlet müdahalesi; sansür anlamına gelecektir. Eleştiri mekanizmasının gelişmesi çözüm olabilecektir. Ancak; bu durumda da eleştiriye yazılı ve görsel yayınların yer ayırması gerekmektedir. Bu türde yayıncılar; hedef kitleye hitap edebilecek, sıkmayacak, uzun soluklu ve ilgi çekecek içerik sahibi olmadığı takdirde projeleri uygulamak istememektedir.

Çözüm Yerine…
Yayıncılar ile bir araya gelinebilecek toplantılar ya da yayıncıların davet edileceği bilimsel etkinlikler düzenlenmelidir. Yetkili kişilere bu vesilelerle konunun vahameti anlatılmalıdır.

Bu bir “Müzikoloji Platformu Bir Şey Yapmalı Projesidir…”

CİHAT AŞKIN
TARTIŞMA ÖNERİSİ

Konu ve Problem…
Görsel ve işitsel basının müzik üzerindeki egemenliği son 20 yılda tarihte hiç görülmeyecek bir şekilde artmıştır. Üretici toplumdan, tüketici topluma geçiş sürecinde başrolü oynayan medya, sunduğu müzik örnekleri ile toplumun kültürel değerlerini değiştirmek suretiyle büyük bir yozlaşmanın önünü açmıştır.

Çözüm Yerine…
Görsel ve işitsel basının bu konudaki sorumlulukları tartışılmalı ve çözüm önerileri sunulmalıdır.

“ BUGÜN, TOPLUM VE MÜZİK ” TARTIŞMA ZİNCİRİ - 1
22 Mart 2008 Cumartesi / Saat: 15.30 / Caddebostan Kültür Merkezi
“ Tartışma ve Dinleti ”
Düzenleyen ve Yöneten: Ersin Antep
Tartışma
Cihat Aşkın (Sanatçı), Ali Ergur (Toplum Bilimci), Ferruh Gençer (Yayıncı), Ersin Antep (Müzik Bilimci), Hakan Ergül (İletişim Bilimci)

“ Schumann ” Dinleti
Gürkan Kırankaya (Klarnet), Can Okan (Piyano)
Hoşgeldiniz