İTÜ TMD Konservatuarı 33.Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri…


Toplam Okunma: 6323 | En Son Okunma: 15.06.2024 - 19:35
Kategori: Festivaller, Konserler

GTSM’de kuram ile icra arasındaki farklılıklar yıllar yılı dillendirilir, tartışılır durur, değişen bir şey olmaz, icra gene bildiğini okurdu. Kültürümüzün ilk geleneksel müzik konservatuarı İTÜ TMDK bu belirgin soruna el attı. 4-6 Mart 2008’de Konservatuar kampüsü içindeki Sosyal Tesisler Salonunda düzenlenecek kongreye gerek yurt içi gerekse yurdışından çağrılı olarak 15 müzik uğraşanı katılıyor…

Türk Müziğinde Uygulama - Kuram Sorunları ve Çözümleri
Uluslararası Çağrılı Kongre
04-06 Mart 2008
İTÜ Maçka Sosyal Tesisleri

Kongre Konusu;
Türk Müziği ile ilgili farklı ses sistemleri ve buna bağlı kuramlar günümüze kadar
sanatçılar, bilim insanları ve uzmanlar tarafından geliştirilmiştir. Bu sistemlerden yaygın
olarak kullanılan Arel sistemi olarak isimlendirilen sistem, ilk uygulamaya konulduğunda;
kullanımı, eğitimde ve notaya alımdaki kolaylığı nedeniyle geniş bir kesimce benimsenmiştir.
Ancak; bu sistemin geleneği yansıtmada aksaklıklar oluşturduğu, orkestrasyon
ihtiyaçlarını karşılayamadığı, halk müziği ve sanat müziği olarak isimlendirilen iki temel
kaynağın ifade biçimlerinde ayrımlara yol açtığı, uygulamada sorunlar çıkardığı, v.b.
eleştirilerle, zaman içerisinde farklı sistem arayışları da gündeme gelmiştir.

Bilim ve Danışma Kurulu

Prof. Dr. Lale BERKÖZ (Başkan)
Prof. Dr. Alaeddin YAVAŞÇA
Prof. Dr. Nevzad ATLIĞ
Prof. Fikret DEĞERLİ
Prof. Dr. Cihat AŞKIN
Yard. Doç. Dr. Göktan AY
Öğr. Gör. Dr. Nail YAVUZOĞLU

Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Lale BERKÖZ
Yard. Doç. Dr. Göktan AY (Başkan)
Doç. Dr. Nilgün DOĞRUSÖZ DİŞİAÇIK
Doç. Songül KARAHASANOĞLU
Yard. Doç. Bülent KURTİŞOĞLU
Öğr. Gör. Ali YAYLA
Öğr. Gör. Belma KURTİŞOĞLU
Öğr. Gör. Sinem ÖZDEMİR
Arş. Gör. Gözde ÇOLAKOĞLU
Arş. Gör. Ahmed TOHUMCU
Arş. Gör. Ortaç AYDINOĞLU

KONGRE PROGRAMI

04 MART 2008 - SALI

10.30. AÇILIŞ KONUŞMALARI

Prof. Dr. Faruk KARADOĞAN (Rektör)
Prof. Dr. Lale BERKÖZ (Müdür)

1. Oturum
Oturum Başkanları; Prof. Fikret DEĞERLİ (Yeditepe Üniversitesi)
Doç. Dr. Nilgün DOĞRUSÖZ DİŞİAÇIK (İTÜ TMDK)

11.00-11.30 - Prof. Dr. Ayhan ZEREN (Selçuk Üniversitesi)
“Müzikte Uygulama ve Kuram”

11.30-12.00 - Tartışmalar

12.00-12.30 - Dr. Can AKKOÇ (ODTÜ Uygulamalı Matematik Enstitüsü - IAM)
“Türk Musikisinde İcraya Dayalı Nazariyat Modeli Bina Edilmesi”

12.30-13.00 - Tartışmalar
Yemek Arası

2. Oturum
Oturum Başkanları; Prof. Mesut İKTU (Mimar Sinan Üniversitesi)
Doç. Songül KARAHASANOĞLU (İTÜ TMDK)

14.00-14.30 - Prof. Ruhi AYANGİL (Yıldız Teknik Üniversitesi)
“Türk Makam Müziğinin Batı Grafik Notası ile Yazılması Biçiminden Ortaya Çıkan
Sorunlarla, Giderilme Yolları Hakkında Bir Yaklaşım”

14.30-15.00 - Tartışmalar

15.00-15.30 - Öğr. Gör. Erol SAYAN (İTÜ TMDK)
“Teori ile Uygulama Arasındaki Farklar ve Bu Konudaki Çözüm Önerileri”

15.30-16.00 - Tartışmalar

16.00-16.30 - Öğr. Gör. Okan Murat ÖZTÜRK (19 Mayıs Üni. Devlet Konservatuarı)
“Büzürk Makamı: Türk Müziğinde Bütüncül Kuram İhtiyacı İçin Analitik Bir Model”

16.30-17.00 - Tartışmalar

19.30 - Kongre Açılış Konseri
İTÜ Maçka Mustafa Kemal Amfisi

05 Mart 2008, Çarşamba

3. Oturum
Oturum Başkanları; Prof. Dr. Alaeddin YAVAŞÇA (Haliç Üniversitesi)
Yard. Doç. Bülent KURTİŞOĞLU (İTÜ TMDK)

10.30-11.00 - Ozan YARMAN (İTÜ Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora Programı
Öğrencisi)
“Türk Makam Müziğinde İcra İle Örtüşen Nazariyat Modeli Arayışı: 34-ton Eşit
Taksimat’tan 79’lu Sisteme, Sabit-Perdeli Düzenlerden Bir Yelpaze”

11.00-11.30 - Tartışmalar

11.30-12.00 - Öğr. Gör. Dr. Nail YAVUZOĞLU (İTÜ TMDK)
“Türk Müziğinde Tanpereman”

12.00-12.30 - Tartışmalar
Yemek Arası

4. Oturum
Oturum Başkanları; Öğr. Gör. Sabahattin ERGİN (İTÜ TMDK)
Yard. Doç. Dr. Recep USLU (İTÜ TMDK)

14.00-14.30 - Prof. Dr. Karl SIGNELL (University of Maryland)
“Re-Vitalizing Turkish Theory- Türk Kuramının Tekrar Canlandırılması”

14.30-15.00 - Tartışmalar

15.00-15.30 - Dr. Ayhan SARI (KTB Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü)
“Kuram/İcra Sorunlarına Dair Söylem/Çözüm Önerilerinden İcranın Galibiyetine ve
Yerleşmiş Geleneksel Orkestra Sorunu Örneği”

15.30-16.00 - Tartışmalar

16.00-16.30 - Öğr. Gör. M. Kemal KARAOSMANOĞLU (Yıldız Teknik Üni.)
Yard. Doç. Dr. Barış BOZKURT (İzmir Yüksek Tek. Ens.)
Ali Cenk GEDİK (İzmir Yüksek Tek. Ens. Doktora Öğrencisi)
“TBMV: Klasik Türk Müziği İcra Analiz Çalışmaları İçin Bir Veri Bankası”

16.30-17.00 - Tartışmalar

06 Mart 2008, Perşembe

5. Oturum
Oturum Başkanları; Prof. Dr. Alpar SEVGEN (Boğaziçi Üniversitesi)
Yard. Doç. Metin EKE (İTÜ TMDK)

10.30-11.00 - Prof. Sabri YENER (Ordu Üniversitesi)
“Bağlamanın Perde Düzeninden Türk Müziği Ses Sistemine”

11.00-11.30 - Tartışmalar

11.30-12.00 - Y.Doç. Dr. Yavuz DALOĞLU (9 Eylül Üniversitesi)
“Geleneksel Sanat Müziğimizin Kuram ve Uygulamasında Sınıflandırma Sorunu”

12.00-12.30 - Tartışmalar

12.30 - Genel Değerlendirme ve Sonuç Oturumu

Oturum Başkanları;
Prof. Dr. Lale BERKÖZ, Doç. Dr. Nilgün DOĞRUSÖZ DİŞİAÇIK,
Doç. Songül KARAHASANOĞLU, Yard. Doç. Dr. Göktan AY

KONGRE KAPANIŞ
ÖĞLE YEMEĞİ

İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı’ndan Uluslararası Kuram-İcra Kongresi…

Kongra simp.

İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı kuruluşunun 33. yıldönümünü uluslararası kongre-panel-konserler ve çeşitli sergilerle kutluyor. -Bkz: http://www.tmdk.itu.edu.tr/- Ülkemizin akademik anlamda ilk geleneksel müzik konservatuarı olan kurumun “Konservatuarlı olmak ayrıcalıktır” sloganıyla giriştiği kutlama etkinlikleri Mart 2008 ayı boyunca sürecek…

İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı 33.Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri

3 MART

10.30-17.00 - Kitap, Fotoğraf ve Remzi İren Resim Sergisi

10.30 - “Dem Bu Dem” TSM Grubu, “Ahu Zar” THM Grubu Konseri
İTÜ Maçka Yerleşkesi - Atrium

14.00-17.30 - Söyleşi
“Kuruluşundan Günümüze Türk Musikisi Devlet Konservatuarı”
Prof. Fikret Değerli, Öğr. Gör. Necdet Varol, Öğr. Gör. Tülin Yakarçelik,
Öğr. Gör. Nevzat Sümer
İTÜ TMDK H Binası Konser Salonu (BİSED)

4 MART

12.30-13.30 - Gösteri, Türk Halk Oyunları
İTÜ Maçka Mustafa Kemal Amfisi

19.30 - Kongre Açılış Konseri,
İTÜ TMDK Oda Orkestrası
Şef: Öğr. Gör. Oğuzhan BALCI
THM Solistleri:
Öğr. Gör. İrfan KURT, Öğr. Gör. Şafak GÜRLER, Öğr. Gör. Kadir
VERİM, Öğr. Gör. Cihan YURTÇU, Cengiz ÖZKAN
TSM Solistleri:
Araş. Gör. Gözde ÇOLAKOĞLU, Öğr. Gör. Erdem ŞENTÜRK,
Öğr. Gör. Ahmet TOZ, Yard. Doç. Ayşegül KOSTAK TOKSOY,
Öğr. Gör. Sinem ÖZDEMİR
İTÜ Maçka Mustafa Kemal Amfisi

5 MART

12.30-13.30 Konser,
İTÜ TMDK Çoksesli Korosu
Şef: Yard. Doç. Cenk Öztürk
İTÜ TMDK “Lâlezâr” Klâsik Türk Müziği Orkestrası
Şef: San. Öğr. Gör. Lale AKAY UMUL
İTÜ Maçka Mustafa Kemal Amfisi

6 MART

12.30-13.30, Konser, İstanbul Klasik Türk Müziği Orkestrası
Şef: Öğr. Gör. Nevzat Sümer
İTÜ Maçka Mustafa Kemal Amfisi

14.00-1700, Karl Signell İmza ve Sohbet Günü

19.30 Konser, Beşiktaş Musiki Derneği Topluluğu*
Şef: Hamdi Demirci
Solistler; Konservatuar Mezunu TRT İstanbul Radyosu Sanatçıları
Alp Arslan, Nusret Yılmaz, Melda Kuyucu Kılıç, Tuğçe Becerikli
İTÜ Maçka Mustafa Kemal Amfisi

7 MART

12.30-13.30 - Konser, İTÜ TMDK Öğretim Elemanları ve Öğrencileri
Ahenk” Türk Sanat Müziği ve “Telden Dile” Türk Halk Müziği Dinletisi,
“Ritimden Oyuna - Oyundan Ritime” Topluluğu ve “Mavi Coşku”
Halk Oyunları Gösterisi
İTÜ Ayazağa Süleyman Demirel Kültür Merkezi

21 MART

19.30 - Konser, TRT İstanbul Radyosu THM Topluluğu***
Şef: Zafer Gündoğdu
Solistler; Konservatuar Mezunu TRT İstanbul Radyosu Sanatçıları
İTÜ Maçka Mustafa Kemal Amfisi
22 MART

19.30 - Konser, Sarkuysan Türk Müziği Topluluğu**
Şef: Vedat Çetinkaya
Solistler; Konservatuar Mezunu TRT İstanbul Radyosu Sanatçıları
Gökhan Sezen, Çiğdem Yarkın
İTÜ Maçka Mustafa Kemal Amfisi
*Bu konser, “Türk Müziği Dernek ve Vakıfları Dayanışma Konseyi-Müzdak” -
Konservatuar işbirliği ile hazırlanmıştır.
Bilgi için: 0212 2581511
** Bu konser, Sarkuysan A.Ş. - Konservatuar işbirliği ile hazırlanmıştır.
Bilgi için: 0212 2526000 / 387

23 Mart 2008

18.00 - Konser, İTÜ TMDK THM Topluluğu
Yöneten: Öğr. Gör. Cihangir Terzi
İTÜ Maçka Mustafa Kemal Amfisi

28 MART

19.30 - Konser, TRT İstanbul Radyosu TSM Topluluğu***
Şef: Ahmet Kadri Rizeli
Solistler;
Konservatuar Mezunu TRT İstanbul Radyosu Sanatçıları
İTÜ Maçka Mustafa Kemal Amfisi

29 MART
16.00 - Konser, İTÜ Çoksesli Korosu
Şefler: Doç. Serdar Öztürk- Yard. Doç. Cenk Öztürk
Söz Sanat Grubu Solistleri; Emre Orhon, Dr. Ülgen Yalaz,
Doç. Serdar Öztürk, Çiğdem Güven
İTÜ Maçka Mustafa Kemal Amfisi

30 MART
16.00 - Konser, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası
Şef: Üstüner Büyükgönenç
Solist; Gökhan Tepe
İTÜ Maçka Mustafa Kemal Amfisi
*** Bu konserler TRT - Konservatuar işbirliği ile hazırlanmıştır.

33. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ
‘ Konservatuarlı olmak ayrıcalıktır’
(02-30 Mart 2008)

03-06 Mart 2008 Pazartesi

10.30-17.00, Kitap, Fotoğraf ve Remzi İren Resim Sergisi

10.30,“Dem Bu Dem” TSM Grubu ve “Ahu Zar” THM Grubu Konseri, İTÜ Maçka Yerleşkesi - Atrium

14.00-17.30, Söyleşi, “Kuruluşundan Günümüze Türk Musikisi Devlet Konservatuarı”
Prof. Fikret Değerli, Öğr. Gör. Necdet Varol, Öğr. Gör. Tülin Yakarçelik, Öğr. Gör. Nevzat Sümer
İTÜ TMDK H Binası Konser Salonu (BİSED)

04-06 Mart 2008, Salı-Perşembe
10.30-17.30, Türk Müziğinde Uygulama – Kuram Sorunları ve Çözümleri Uluslararası Çağrılı Kongre
İTÜ Maçka Sosyal Tesisleri

04 Mart 2008, Salı
12.30-13.30, Gösteri, Türk Halk Oyunları,
19.30, İTÜ TMDK Oda Orkestrası, Şef: Öğr. Gör. Oğuzhan Balcı, THM Solistleri: Öğr. Gör. İrfan Kurt,
Öğr. Gör. Şafak Gürler, Öğr. Gör. Kadir Verim, Öğr. Gör. Cihan Yurtçu, Cengiz Özkan
TSM Solistleri: Arş. Gör. Gözde Çolakoğlu, Öğr. Gör. Erdem Şentürk, Öğr. Gör. Ahmet Toz, Y. Doç.
Ayşegül Kostak, Öğr. Gör. Sinem Özdemir
05 Mart 2008, Çarşamba
12.30-13.30, İTÜ TMDK Çoksesli Korosu, Şef: Yard. Doç. Cenk Öztürk
İTÜ TMDK “Lalezar” Klasik Türk Müziği Orkestrası, Şef: San. Öğr. Gör. Lale Akay Umul
06 Mart 2008, Perşembe
12.30-13.30, İstanbul Klasik Türk Müziği Orkestrası, Şef: Öğr. Gör. Nevzat Sümer
14.00-17.00, Carl Signell İmza Günü
19.30, Beşiktaş Musiki Derneği Korosu, Şef: Hamdi Demirci,
Solistler; TRT İstanbul Radyosu Sanatçıları: Alp Arslan, Nusret Yılmaz, Melda Kuyucu Kılıç, Tuğçe
Becerikli
07 Mart 2008, Cuma
12.30-13.30, İTÜ TMDK Öğretim Elemanları ve Öğrencileri; “Ahenk” Türk Sanat Müziği ve “Telden
Dile” Türk Halk Müziği Dinletisi; “Ritimden Oyuna-Oyundan Ritme” Topluluğu ve “Mavi Coşku” Halk
Oyunları Gösterisi,
İTÜ Ayazağa Süleyman Demirel Kültür Merkezi
21 Mart 2008, Cuma
19.30, TRT İstanbul Radyosu THM Topluluğu, Şef: Zafer Gündoğdu
Solistler; TRT İstanbul Radyosu Sanatçıları,
22 Mart 2008, Cumartesi
19.30, Sarkuysan Türk Müziği Topluluğu, Şef: Vedat Çetinkaya,
Solistler; TRT İstanbul Radyosu Sanatçıları: Gökhan Sezen, Çiğdem Yarkın
23 Mart 2008, Pazar
18.00, İTÜ TMDK Türk Halk Müziği Topluluğu, Şef: Cihangir Terzi
28 Mart 2008, Cuma
19.30, TRT İstanbul Radyosu TSM Topluluğu, Şef: Ahmet Kadri Rizeli
Solistler; Mezun TRT İstanbul Radyosu Sanatçıları
29 Mart 2008, Cumartesi
16.00, İTÜ Çoksesli Korosu, Şefler: Doç. Serdar Öztürk- Yard. Doç. Cenk Öztürk
Söz Sanat Grubu Solistleri; Emre Orhon, Dr. Ülgen Yalaz, Doç. Serdar Öztürk, Çiğdem Güven
30 Mart 2008, Pazar
16.00, ,Pazar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Şef: Üstüner Büyükgönenç
Solist; Gökhan Tepe

Yard. Doç. Dr. Göktan AY Prof. Dr. Lale BERKÖZ

Koordinatör ve Genel Sanat Yönetmeni İTÜ TMDK Müdürü
Yeri belirtilmeyen etkinlikler İTÜ Maçka Yerleşkesi, Mustafa Kemal Amfisi’ndedir.
Genel Bilgi İçin; 0212 2489088, fax: 2402750, e-mail: konservatuar@itu.edu.tr
Hoşgeldiniz