“Türkiye Âşıklar Kurultayı” 21 - 22 Mart 2008, İstanbul…


Toplam Okunma: 2845 | En Son Okunma: 15.06.2024 - 09:57
Kategori: Kongre-simpozyum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi himayelerinde düzenlenen Türkiye Aşıklar Kurultayı, yitip gittiğinin farkında olmadığımız kültürel yaşam dalımızın belki de en önemli alanının günümüzdeki durumunu, müziğimizin doğuş unsurlarını örnekleriyle bir araya getirmeyi ve bunu sergilemeyi amaçlamanın yanında; böylesine önemli bir konunun yıllar yılı atıl bir konuma getirilmesinin altında yatan nedenleri irdeliyecek…

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KÜLTÜREL VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ

“TÜRKİYE ÂŞIKLAR KURULTAYI”
21 - 22 Mart 2008, İstanbul

Her geçen gün son temsilcilerini toprağa verdiğimiz Âşık Sanatı, yakın bir gelecekte yok olma ve / veya temsilcilerinin temsil gücünü yitirme tehlikesiyle karşıya karşıyadır.

Bu bağlamda;

a) Âşık sanatının yarınlara örgütlü bir sanat olarak ulaşmasının ve âşık sanatının temsilcilerinin günden güne çoğalıp güven içerisinde varlıklarını sürdürebilmesinin önündeki engelleri, ülkenin dört yanından gelecek âşıklarla, demokratik bir sanat ortamında tartışarak ortadan kaldırmak ve / veya bu yöndeki imkânları araştırmak;

b) Geçmişte olduğu gibi, gelecekte de merkeziyetçi âşık sanatının güçlü varoluş zeminini ve sanat kaynaklarını İstanbul’da tartışarak belirlemek, tespit etmek;

c) İstanbul’un kültürel yaşam alanları içerisinde, Âşık Sanatı temsilcilerinin de nefes alacakları sanat ortamlarını araştırmak;

d) Âşıkların sürekli üretim yapabilecekleri, ürünlerini satabilecekleri ya da pazarlayabilecekleri fiziki şartları ortaya çıkarmak; bu bağlamda da, kendilerini güvende hissedebilecekleri fiziki ve sosyal ortamları ve şartları araştırmak;

e) Âşık sanatında okullaşma yoluyla; geleneksel eğitim-öğretim imkânlarının geliştirilmesine dönük araştırmalar yapmak;

f) Toplumsal eğitim ve kentsel uyum çalışmalarına katkıda bulunacak şartları araştırmak;

g) Ülkenin dört yanında varlığı tespit edilen âşıkların anayasal zeminde sağlıklı ve örgütlü sosyal güç kazanımlarını; teşkilatlanmalarını, kendilerini yönetecek, yönlendirecek ve gerektiğinde denetleyebilecek mekanizmalara sahip olmanın alt yapısını hazırlamak;

h) Bu yolla, TÜRKİYE ÂŞIKLAR BİRLİĞİ’nin kurulması yollarını araştırmak…

temel düşüncelerinden hareketle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kültür Müdürlüğü tarafından, İstanbul’da, 21 - 22 Mart 2008 tarihleri arasında: “Türkiye Âşıklar Kurultayı” düzenlenecektir.

Bu kurultayda, Türkiye genelinden davet edilen 40’a yakın âşık, şu dört soruya cevap arayacaklardır.

1) BİR SANAT VE ZENAÂT KOLU OLARAK, ÂŞIKLIK GELENEĞİNİN GELECEĞE TAŞINMASININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER NELERDİR?

2).ÂŞIKLAR ÖRGÜTLENEBİLİRLER Mİ? NASIL?

3) ÂŞIK SANATININ GELECEĞE TAŞINMASINDA EĞİTİMİN ÖNEMİ VAR MIDIR VE BU ÇERÇEVEDE EĞİTİM-ÖĞRETİM İLE İLGİLİ TEMEL SORUNLAR NELERDİR?

4) İSTANBUL YAŞAMININ 21. YY. KÜLTÜR-SANAT DOKUSUNA ÂŞIK SANATI TEMSİLCİLERİNİN KATKISI OLABİLİR Mİ? NASIL?

Düzenleme Kurulu:
Süleyman ŞENEL, Âşık Şeref TAŞLIOVA, Sabri KOZ, Erol PARLAK

Proje Sorumlusu ve Genel Koordinatör:
Süleyman ŞENEL

PROGRAM

ÂŞIKLAR KURULTAYI (I. GÜN)
21 Mart 2008, Cuma
Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Harbiye / İstanbul
Genel Koordinatör: Süleyman Şenel

Saat: 09: 00 – 10: 00: KAYIT ve İKRAM

Saat: 10:00 – 10:30: DEDEM KORKUD OTURUMU

Sunuş ve Protokol Konuşmaları:

Saat: 10:30 – 11:00: NAİL TAN: [Kurultay Onur Konuğu]:
“Cumhuriyet Dönemi Âşık Sanatının Genel Görünümü”

Saat: 11: 00 –13: 00: KÖROĞLU OTURUMU
Oturum Başkanları: Sabri KOZ - Yücel PAŞMAKÇI

ÖĞLEN YEMEĞİ ARASI

Saat: 15: 00-17: 00: KARACAOĞLAN OTURUMU
Oturum Başkanları: Hayrettin İVGİN – Arif SAĞ

17:00-18:00: İKRAM
*

KONSER:
Saat: 20.00-23.00
“ÂŞIKLARIN DİLİNDEN NEVRÛZ VE
NEVRÛZ ÇİÇEĞİ ÂŞIK VEYSEL”
Genel Sanat Yönetmeni: Süleyman ŞENEL
Yöneten: Âşık Şeref TAŞLIOVA
Sunan: Yrd. Dr. Bekir Sami ÖZSOY

Sunuş Konuşması:
Prof. Dr. Şeyma GÜNGÖR: “Nevruz, Âşıklık Geleneği ve Âşık Veysel”

1. BÖLÜM
NEVRUZ VE BAHARA DEYİŞLER

2. BÖLÜM
NEVRUZ ÇİÇEĞİ ÂŞIK VEYSEL
*
İSTANBUL’A GÜZELLEME
*

ÂŞIKLAR KURULTAYI (II. GÜN)
22 Mart 2008 Cumartesi
Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Tünel / Beyoğlu

Saat:10: 00 - 11: 30: PİR SULTAN ABDAL OTURUMU
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Şeyma GÜNGÖR - Yrd. Doç. Dr. Erol PARLAK

İKRAM: 11. 30 - 12. 00:

Saat:12:00 - 13: 30: ÂŞIK ÖMER OTURUMU
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Songül KARAHASANOĞLU ATA– Belkıs AKKALE

ÖĞLEN YEMEĞİ

Saat:15:00 - 16:30: SEYRANİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Süleyman ŞENEL- Ali Rıza BİNBOĞA

İKRAM: 16.30-17:00

Saat: 17: 00 - 18: 00: DADALOĞLU OTURUMU
Oturum Başkanları: Nail TAN– Esat KABAKLI

Saat:18:00 - 18:30: DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
Konuşmacılar: Nail TAN, Hayrettin İVGİN, Şeref TAŞLIOVA, Sabri KOZ, Ali Rıza BİNBOĞA, Süleyman ŞENEL

K A T I L A N A Ş I K L A R

KADIN AŞIKLAR
AYTEN GÜLÇINAR [SİVAS]
EZGİLİ KEVSER [ÇORUM]
İLKİN MANYA [SARICAKIZ] [ESKİŞEHİR]
PAKİZE ALTAN [YOZGAT]
ŞAHSENEM BİNGÖL [ERZURUM]

ERKEK AŞIKLAR
ÂŞIK ŞEREF TAŞLIOVA [KARS]
ÂŞIK ALİ KIZILTUĞ [SİVAS]
ÂŞIK ALİ RIZA EZGİ [KARS]
ÂŞIK ALİ SULTAN [SİVAS]
ÂŞIK EROL ERGANİ [ERZURUM]
ÂŞIK EROL ŞAHİNER [ERZURUM]
ÂŞIK ERZADE KAPAN [KARS]
ÂŞIK ESRARİ [MEHMET ŞAHAN] [TARSUS]
ÂŞIK FUAT ÇERKEZOĞLU [ERZURUM]
ÂŞIK GÜNAY YILDIZ [KARS]
ÂŞIK HAŞİMİ ASLIHAK [ÇORUM]
ÂŞIK İMAMİ [ADANA]
ÂŞIK İSMAİL ALADAĞLI [KARS]
ÂŞIK İSMAİL CENGİZ [AZERİ] [KARS]
ÂŞIK İSMAİL İPEK [K.MARAŞ]
ÂŞIK KAPTANİ [MEHMET KÖŞE] [SİVAS]
ÂŞIK KORKMAZ İKAN [KARS]
ÂŞIK KUL NURİ [GÜMÜŞHANE]
ÂŞIK MAKSUT KOCA [FERYADİ] [KARS]
ÂŞIK MUHSİN YARALI [AĞRI]
ÂŞIK MUSTAFA AYDIN [KARS]
ÂŞIK NURİ ÇIRAĞI [ERZURUM]
ÂŞIK OSMAN TAŞKAYA [OSMANİYE]
ÂŞIK SEBAHATTİN DÜLGER [SAMSUN]
ÂŞIK SELAHATTİN KAZANOĞLU [ERZURUM]
ÂŞIK TEMEL TURABİ [ERZURUM]
ÂŞIK YENER YILMAZOĞLU [ARDAHAN]
AŞIK BEKİR SAMİ ÖZSOY [KARS]
Hoşgeldiniz