Müzik-Bellek Sempozyumu…


Toplam Okunma: 6271 | En Son Okunma: 18.02.2024 - 03:20
Kategori: Kongre-simpozyum

Dekanlığını Prof.Dr. Ruhi Ayangil’in üstlendiği Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, 10. Yıl Etkinlikleri Kapsamında Müzik-Bellek Sempozyumu düzenliyor. 21-22 Nisan 2008 tarihleri arasında İstanbul/Beşiktaş’taki Üniversite Oditoryumunda gerçekleştirilecek sempozyuma bildirisiyle 30 müzik uğraşanı katılıyor. Sempozyum programı :

Yıldız Teknik Üniversitesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
10. Yıl Etkinlikleri Kapsamında Müzik ve Bellek Sempozyumu
21-22 Nisan 2008, Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryum/Beşiktaş

SEMPOZYUM PROGRAMI

Kayıt Kabul // 09.00-09.30

Açılış Konuşmaları // 09.30-10

Oturum Başkanı: Prof. Ruhi Ayangil

Osmanlı Geleneğinde Meşk Sistemi ve Bellek
Şeyma Ersoy, İstanbul Teknik Üniversitesi

Kolektif Belleğin Müzik Pratikleri Üzerindeki Etkisi: Tarihsel Perspektifte İstanbul Ermenileri Müzik Pratikleri
Meral İğci Şengüler

Türk Halk Müziğinde İşitsel Belleğe Dayalı Eğitim; Usta Çırak İlişkisi
Mehtap Demir, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı

GTSM’nin Ses Kayıt Teknolojisinden Önceki Sanal, Sonraki Gerçek Tınılarının Bellek Yansımalarının Geleceğe Uzantıları
Dr. Ayhan Sarı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu

Yörük Sosyo-Kültürel Belleğinin İnşasında Müziğin Rolü
Öğr. Gör., Dr. Levent Ergun, Dokuz Eylül Üniversitesi

Toplum Belleğinde Çalgı Formları ve Kemençe Örneklemi
Gözde Çolakoğlu İstanbul Teknik Üniversitesi

Yemek Arası // 12.00-13.00

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Mehmet Nemutlu

Müzik Belleği İşleyişinde Propagasyonun İçeriğe Etkisi Üzerine
Ali Rıza Saral

Reklamcılıkta İşitsel Bellek Kullanımı: Müziğin Gücü
Müge Eraydın, Yeditepe Üniversitesi

Markov Zincirleri İle Melodi Modelleme
Utku Sarıoğlu - Ruhan İkeda, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Subliminal Mesajın Müzikle Birlikte Kullanıldığında Bellekte Saklanması
Ezgi Fındık, Gazi Üniversitesi

İnsanda Boyutsal Ses Bilinci ve Müzikteki Yansıma Süreci
Öğr. Gör., Cihan Işıkhan, Dokuz Eylül Üniversitesi

Anadolu Müzik Kültürü Sayısal Arşivi İçin Kavramsal Çerçeve
Arş. Gör., Cihan Çolak, Yıldız Teknik Üniversitesi

Müzikte Çok Kısa Süreli Bellek ve Tekseslilik/Çokseslilikle İlintisi
Öğr. Gör., M. Kemal Karaosmanoğlu, YTÜ Sanat Tasarım Fakültesi

Çay - Kahve Arası // 15.00-15.30

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ali Ergur

Müzik, Hafıza ve Ezber İlişkisi Üzerine
Dr., Sena Gürşen Otacıoğlu, Marmara Üniversitesi

Largo Barok Müzik ve Beyin Uyumlu Öğrenme
Bilge Kocaarslan, Marmara Üniversitesi

Anadili, Düşünme ve Kişilik Üçgeninde Biyo Ritmik Largo Müzik
Funda Kocaarslan - Sema Topçular

Lavignac’ın “Musiki Terbiyesi” Adlı Kitabında Bellek Eğitimi ve Günümüz Bellek Geliştirme Yaklaşımlarıyla Karşılaştırılması
Dr., Emel Funda Türkmen, Müzik Öğretmeni

Müzikal Bellek: Müzikte Öğrenme ve Müzikle Öğrenme Süreçlerinden Örnekler
Yrd. Doç. Dr., Sibel Paşaoğlu, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı

Müzik Eğitiminde Belleğin Önemi
Y.Doç. Sy., H.Yılmaz Küçüköncü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Oturum Başkanı: Prof. Şehvar Beşiroğlu

Orkestra Yönetimi ve Müzikal Hafıza
Yrd. Doç. Dr., Ömer Yöndem, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı,
Yrd. Doç. Dr., Sibel Paşaoğlu, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı.

Piyano Eşlikli Yaylı Çalgı Eğitiminin Bellek Üzerindeki Olumlu Etkileri
Okutman, Sonat Coşkuner, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı

Çoksesli Müzikte Karizmatik İkizlerin Piyanodaki Uyumu: Güher- Süher Pekinel Kardeşler
İlknur Tunçdemir, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu Sanatçısı

Müzik Aracılığı İle Öğrenme
Arş. Gör., Işıl Güneş Modiri, Marmara Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Müzikal Bellek Açısından Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Sy., H. Selen Ergöz, Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı

Yemek Arası // 12.00-13.00

Oturum Başkanı: Ebru Ayata

Kültür Endüstrileri Açısından Toplumsal Bellek ve Müzik
Uğur Zeynep Güven, Galatasaray Üniversitesi

Türkiye’de Senfonik Müziğin Gelişmesinde ‘Cumhuriyet Estetiği’nin Bileşenleri
Doç. Dr., Ali Ergur, Galatasaray Üniversitesi

Müzik ve Saptama
Yrd. Doç. Dr., Yavuz Daloğlu, DEÜ Devlet Konservatuarı

Hayat Bilgisi Dersinde Müziğin Bellek Desteklemedeki Rolü
Yrd. Doç. Dr., Dolunay Akgül Barış, AİBÜ
Yrd. Doç. Dr., Öznur Öztosun Çaydere, Kırıkkale Üniversitesi

Müziksel Belleğin ve Müzik Zevkinin Geliştirilmesi Yönünde Okul Zillerinin Kullanılabilirliği
Alp Özeren, Kadıköy Halk Eğitimi Merkezi

Müziğin Yabancı Dil Eğitiminde Yeni Kelimelerin Bellenmesine Katkısı: İlköğretim Dördüncü Sınıf ve Üniversite Öğrencileriyle Yapılan İki Çalışma
Yrd. Doç., Dr. Feyzan Göher, Niğde Üniversitesi
Hoşgeldiniz