Mısır’ın Sesi Ümmü Gülsüm… Murat Özyıldırım(*)


Toplam Okunma: 4273 | En Son Okunma: 19.04.2024 - 19:40
Kategori: Kitaplar

Dr. Virginia Danielson tarafından yazılan Mısır’ın Sesi Ümmü Gülsüm, Arap Şarkısı ve Yirminci Yüzyılda Mısır Toplumu adıyla geçtiğimiz hafta yayınlanan kitap, editörlüğünü Prof. Dr. Edip Günay ve Müzikbilimci Vural Yıldırım’ın yaptığı Bağlam Yayınları Müzik Bilimleri Dizisi içinde çıktı. Mısır’ın Sesi adlı kitap 366 sayfa, Ümmü Gülsüm’e ait birçok siyah beyaz fotoğrafın da yer aldığı eser, renkli karton kapaklı. Mısırlı unutulmaz sanatçı Ümmü Gülsüm 1904 – 1975 yılları arasında Ortadoğu’nun tartışılmaz en önemli sesiydi. Gülsüm’ün okuduğu şarkılar, tarihi göndermelerle İslam – Arap geçmişine vurgu yaptığı gibi, unutulmaz aşk şarkıları da repertuarında her zaman yer aldı. Dr. Virginia Danielson gerçek bir Ümmü Gülsüm uzmanıdır.

Bağlam Yayınlarından çıkan kitap onun bu çalışmalarının güzel bir sonucu niteliğinde. Türkçe’de yalnız Ümmü Gülsüm’ü konu alan bir kitap bulunmuyor. Oysa Gülsüm, hem unutulmaz radyo konserleriyle hem de Mısır filmlerinin ülkemizdeki sinemaları adeta istila ettiği kırklı yıllarda Türk halkı tarafından çok iyi tanınıyordu.
Kitabın Türkiye baskısı için önsözü “Ortadoğu Ruhunun Unutulmaz Sesi Ümmü Gülsüm” başlığıyla Mersin Üniversitesi’nden Okt. Murat Özyıldırım yazıyor. Kitap, Danielson tarafından orijinal basım için yazılan “Önsöz”le sürüyor. Ardından yedi ana başlık ve bunlara ait ara başlıklarla bölümlere giriliyor. Bölümler, “Mısır’ın Sesi ve Yüzü”, “Mısır Deltasında Çocukluk Dönemi”, “Kahire’de İlk Zamanlar”, “Medya Stil ve Üslup”, “Ümmü Gülsüm’ün Altın Çağı ve İki Kültürel Oluşum 1940’lar”, “Mısır’ın Sesi Sanatçıların Eserleri ve Estetik Paylaşımı”, “Ümmü Gülsüm ve Yeni Bir Nesil” başlıklarını taşıyor. Dr. Virginia Danielson tarafından, kitabın sonunda “Bir İcracının Mirası” başlığıyla genel değerlendirme yapılıyor. Terimlerin açıklandığı “Lügatçe” ve “Kaynakça” bölümlerini, aranılan sözcüklerin bulunmasında büyük kolaylık sağlayan “Dizin” izliyor.

Mısır’ın Sesi Ümmü Gülsüm, Arap Şarkısı ve Yirminci Yüzyılda Mısır Toplumu kitabı, Ümmü Gülsüm konusunda Dünyanın gerçekten en saygın yayınlarından biri. Dolayısıyla Bağlam Yayınları Müzik Bilimleri Dizisi editörleri Prof. Dr. Edip Günay ve Müzikbilimci Vural Yıldırım ile Doç. Dr. Nilgün Doğrusöz ve çevirmen Cem Ünver böyle bir yayını dilimize kazandırmakla büyük bir övgüyü de hak ediyorlar.
________________________________________
(*) Okutman, Mersin Üniversitesi Fen – Ed. Fak. Arkeoloji Bölümü.
Hoşgeldiniz