TRT Sanatçıları…


Toplam Okunma: 5780 | En Son Okunma: 15.06.2024 - 17:41
Kategori: Basından

TRT sanatçıları, Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmalarına Dair Esaslar çerçevesinde ihdas edilecek pozisyonlarda istihdam edilmek üzere otuz gün içerisinde Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bildirilecek. Bu personelin atama ve vize işlemlerinin anılan Bakanlık tarafından üç ay içerisinde tamamlanması zorunlu olacak… TRT Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören kanun tasarısı Meclis Başkanlığı’na sunuldu… Hedef BBC gibi olmak…

TRT SANATÇISI DÖNEMİ BİTİYOR
Tasarı yaklaşık 3 bin personelin başka kurumlara gönderilmesini öngörüyor. Tasarıyla kaldırılan, birleştirilen veya yapısı değiştirilen birimlere ait Daire Başkanı, Baş Uzman, Başkan Yardımcısı, Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Müdür, Şube Müdürü, Müdür Yardımcısı, Şef, Uzman, Sanatçı, Raportör ve Kontrolör unvanlı kadrolarda bulunanların görevleri kanunun yayınlanmasının ardından sona erecek. Bu kadrodaki personel başka kurum ve kuruluşlara gönderilecek. TRT’deki 425 TRT sanatçısının kadrosu da Kültür ve Turizm Bakanlığı’na aktarılacak. Tasarıyla TRT sanatçısı dönemi de sona erecek.

KÜLTÜR BAKANLIĞI’NA NAKİL
TRT sanatçıları Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmalarına Dair Esaslar çerçevesinde ihdas edilecek pozisyonlarda istihdam edilmek üzere otuz gün içerisinde Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bildirilecek. Bu personelin atama ve vize işlemlerinin anılan Bakanlık tarafından üç ay içerisinde tamamlanması zorunlu olacak. Ancak bu pozisyonlar, herhangi bir se-beple boşalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacak ve iptal edilen pozisyonlar on beş gün içerisinde Maliyeye bildirilecek.

TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, TRT’nin yeniden yapılandırılması çalışmalarına hız verdi. TRT’de yaklaşık 3 bin personelin başka kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmesi hedefleni-yor. TRT sanatçılarının kadrosu da Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilecek.
TRT Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören kanun tasarısı Meclis Başkanlığı’na sunuldu. TRT Kanunu’nda yapılacak değişiklikle TRT’deki daire başkanlıklarının sayısı azaltılıyor. TRT’de 17 olan daire başkanlığı sayısı 13′e indiriliyor. TRT’de fonksiyonu kalmayan Hasılat Daire Başkanlığı kaldırılıyor. TRT’de işlerin yavaşlamasına ve karar alma süreçlerinin gecikmesine neden olan Koordinasyon Kurulu kaldırılıyor. TRT Genel Müdür Yardımcıları’ndan birinin Haberleşme Mühendisi olmasını öngören düzenleme de kanundan çıkarılıyor.

İletişim projelerinde hep aktif roller aldı
Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı iken Kasım 2007′de TRT Genel Müdürlüğü’ne atanan İbrahim Şahin, 2003′ten bu yana, başta elektronik haberleşme olmak üzere Türkiye’deki bilişim ve iletişim alanında gerçekleştirilen projelerin tamamında aktif olarak yer aldı. Şahin, PTT Genel Müdürü olduğu 2004′te Başbakanlık tarafından yılın en başarılı bürokratı seçildi.

Hedef BBC gibi olmak
Meclis Başkanlığı’na sunulan tasarının gerekçesinde şu ifadelere yer verildi: “Dünyada BBC, RAI, NOS gibi pek çok kamu yayın kuruluşu yapılarını çağın gereklerine uygun hale getirmiştir. TRT’de de böyle bir yapılanma ertelenemez ihtiyaç haline gelmiştir. Kurumun Anayasa ile verilen kamusal görevini yerine getirebilmesi için, kendisine yöneltilebilecek baskılardan uzak, yalnızca kamu yararını gözeten çağdaş bir yayıncılığı mümkün kılacak yapılanmanın oluşmasını hedefleyen bir düzenleme öngörülmüştür.”

11 Mart 2008 Salı : 10:19
YENİ ŞAFAK
http://www.moralhaber.net/35744_-TRT-sanatcisi–olma-donemi-bitiyor.html
Hoşgeldiniz