Müzik Yazıları ve Fikir Edinme Ölçütleri Âdâbı…


Toplam Okunma: 4067 | En Son Okunma: 12.06.2024 - 01:26
Kategori: Cevabi Yazılar, Fikir Yazıları

Müzik yazarları arıyoruz” yazımıza onlarca haklı tepki geldi. Yazanların hiçbirisi de içinde bulundukları durumdan hoşnut değildi. Müziğin yazı boyutunun, öznel alanında araştırma yapıp bunları yayınlayan temiz araştırmacılarımızın bir süre sonra sömürüldüklerini hissetmeleri duygusu başımızda demoklesin kılıcı gibi duran bir mesleki olguyu sorunlar yumağı halinde önümüze sermektedir…

Recep Uslu ne güzel özetlemiş, aslında daha da vahimleri var :

“Duruma bir de bu taraftan bakalım:
“dört başı mamur makalesiyle yazdıklarının arkasında tarihe karşı sorumluluk hisseden” bilim adamı ve yazar olmak kolay mı? İlkokul, orta, eğitim, lisans ve üniversite üstü eğitim yapacaksınız, bu konularla uğraşanlarla yarış edip ipi göğüsleyeceksiniz ve bilim adamı olduğunuz önce siz hissedecek, daha sonra kendi birikiminizi ve yine kendi imkanlarınızla masraflarını karşılayıp, araştırıp, kaleme alıp “dörtbaşı mamur makale” yazacaksınız; yazınızı önce bildiri halinde tartışmaya açmak için sempozyuma başvuracaksınız ve sizden sempozyumda bildiri sunma parası istenecek, dergiye göndereceksiniz saçma gerekçelerle (haklı gerekçeler için bir şey diyemem) geri çevrilme, yanlış değerlendirilme ve buluşunuzun çalınma korkusunu aşacaksınız, herhangi bir dergide yayınlanacak.

Sonuçta bilim adamı ne kazanacak? Gurur..,

Bu gururun iki anlamı olmalı, ülkesine, milletine hizmet etmiş olma gururu ve ödüllendirilme gururu (para da dahil). Her ikisi de ülkenin kendi kurumları veya ülke içinde bulunan kurumları tarafından onore (para da dahil) edilmenize bağlıdır. Size geri dönüşü olmayan, bilim çevresinde yayınlanmayan yazılar, makaleler havada uçup giden sözlere benzer.”

Yazmıyorlar ama bol bol konuşuyorlar. Evet konuşma çok, yazı yok…

Yazılmış yazılardan kaynak göstermeden çalıntı yapan ise çok…

Yazı ortamımızın seslenim alanını belirlemek zorundayız. Nedir durum?

“İnternet dergilerine yazı yazacaksınız. Herhangi bir telif ödenmediği gibi bir de okuyanlar kaynak göstermeden, telif hakkı ödemeden kopyalayacaklar? Engellenebiliyor mu? Yıllar önce bir arkadaşın internet sayfasına verdiğim II. Bayezid’le ilgili bir yazıyı Fransa’da bir internet sitesinde görünce şaşırmıştım. Kaldı ki birçok kişi bu sıkıntıyı taşıyor, niçin internete yazı yazsın, ödüllendirildiği için değil, arkadaş hatırına.”Diyor Recep Uslu…”

Ülkemizde sanatsal müzik dergiciliği yapanların tümü gerek eski gerekse yeni, içinde bulundukları problemleri aşabilme yükseltisine ulaştırılmamışlardır henüz.
Öğretmenden öğrenciye geçen bir takım alışkanlıklar mı vardır nedir?…
_____________________________________
“Kimsenin Müzik Yazılarını Fikir Edinme Ölçütünün Dışında Dikkate Aldığı Yok…” www.musikidergisi.net
Hoşgeldiniz