Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (İCANAS 38)…


Toplam Okunma: 7420 | En Son Okunma: 09.12.2023 - 06:22
Kategori: Kongre-simpozyum

134 yıllık bir geçmişe sahip Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (İCANAS 38) 10-15 Eylül 2007 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek.Beşi muhtar cumhuriyet olmak üzere toplam 69 ülkeden yaklaşık 800 yabancı konuşmacının (bu arada Azerbaycan Devlet Bakanı Dr. Hidayet ORUÇOĞLU ile Kazakistan’dan Bilim Eğitim Bakanı Prof. Dr. Canseyit TÜYMABAYEV’in) katılacağı toplantıda, 900’ün üzerinde yerli araştırıcı da bildiri sahibi ve panelist olarak sunumda bulunacak. Oturumlar Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOBB Üniversitesi salonlarında yapılacak olup, muhteşem bir açılışla İngilizce, Türkçe ve Rusça olarak, hem televizyon kanalları, hem Internet aracılığıyla dünyaya naklen yayınlanacak. Kongrenin müzik ile ilgili bölümünde Türkiye ve değişik ülkelerden 77 bildiri sunulacak. Ayrıca Geleneksel Türk müziği’nin Dünü-Bugünü konulu iki panel ile bir müzik atölyesi izlenebilir. Müzik bildirileri ve paneller  programını aşağıda bulabilirsiniz.

 “İCANAS 38″
MÜZİK KÜLTÜRÜ VE EĞİTİMİ SEKSİYONU BİLDİRİ SUNUM PROGRAMI

MUSICAL CULTURE AND MUSIC EDUCATION
OTURUM / SESSION : 1 Pazartesi/Monday: 10.09.2007
Saat / Time: 16.30 - 18.00 Salon / Meeting Hall: Kızılırmak

Oturum Başkanları / Chairpersons: Ali UÇAN - Zilia Agzamovna IMAMUTDINOVA

Rukiye HACI
“Uygur Türklerinin Dünyaca Meşhur 12 Makamının Yaratıcısı Amannısahan Hakkında’’
(ÇİN/CHINA/КИТАЙ)
Anna AREVSHATYAN
“Armanian Medieval ‘Commantaries of Modes’ and Their Parallels In The Near-Eastern Musical
Treatises” (ERMENİSTAN/ARMENIA/АРМЕНИЯ)
Lilit YERNJAKYAN
“Ashoogh Love Romance in the Context of the Near East Musical Interrelations”
(ERMENİSTAN/ARMENIA/АРМЕНИЯ)
Jean Claude Charbonnier-CHABRIER
“Modal Sistems on the Ud According to Şerif Muhiddin’s Tuning”(FRANSA/FRANCE/ФРАНЦИЯ)
Govindarajanar DEİVANAYAGAM
“Musical Heritage of the Tamils” (HİNDİSTAN/INDIA/ИНДИЯ)
SORU-CEVAP / QUESTIONS AND ANSWERS

OTURUM / SESSION: 2 Salı/Tuesday 11.09.2007
Saat / Time: 09.30 – 11.00 Salon / Meeting Hall: Kızılırmak

Oturum Başkanları / Chairpersons: Rukiye HACI - Lilit YERNJAKYAN

Kazue SAITO
“Two Representative Women’s Theatrical Operas Companies -Comparing Takarazuka in Japan
to Etsugeki in China-” (JAPONYA/JAPAN/ЯПОНИЯ)
Dana ZHUMABEKOVA
“Музыкальное образование: Скрипичная школа Казахстана” (KAZAKİSTAN/ KAZAKHSTAN/
КАЗАХСТАН)
Violetta YUNUSOVA
“The Main Tendencies of Asian Music Research in New Russia” (RUSYA./RUSSIA/РОССИЯ)
Zilya IMAMUTDINOVA
‘’The Musical Rhetoric of the Holly Qur’ân Turkic Tradition’’ (RUSYA./RUSSIA/РОССИЯ)
Abdullah AKAT
“Doğu Karadeniz Bölgesi Müziklerinin Popülerleşme Süreci ve Etkilenimleri”
(TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)

SORU-CEVAP / QUESTIONS AND ANSWERS
11. 00– 11.30 Çay arası / Tea break

13. MÜZİK KÜLTÜRÜ VE EĞİTİMİ
13. MUSICAL CULTURE AND MUSIC EDUCATION
OTURUM / SESSION: 3 Salı/Tuesday 11.09.2007
Saat / Time: 11.30 – 13.00 Salon / Meeting Hall: Kızılırmak

Oturum Başkanları / Chairpersons: Anna AREVSHATYAN - Sabit DUMAN

Adil Adnan ÖZTÜRK-Vasfi ÇİLİNGİR
“Girit’ten Batı Anadolu’ya Yapılan Göçler ve Kültürlerinde Müzik” (TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)
Manoranjan PRADHAN
“A comparative Study of Pala of Orissa and Kabigan of West Bengal”
(HİNDİSTAN/INDIA/ИНДИЯ)
Halit DURSUNOĞLU-Şebnem GÜLERYÜZ
‘’Türkülerde Geçen Türkiye Dışındaki Yer İsimleri’’ (TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)
L. Hilal AKGÜL
“Cumhuriyet’in 10. Yılında Bir Muhalif Operet: Lüküs Hayat” (TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)
Mustafa Hilmi BULUT
“Türk Müzik Kültüründe Sözel Yapı” (TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)

SORU-CEVAP / QUESTIONS AND ANSWERS
13.00 – 14.00 Yemek arası / Lunch

OTURUM / SESSION:4 Salı/Tuesday 11.09.2007
Saat / Time: 14.00 – 15.30 Salon / Meeting Hall Kızılırmak

Oturum Başkanları / Chairpersons: Claude Charbonnier-CHABRİER - Adil Adnan ÖZTÜRK

Nesibe Özgül ÖZBİLEN
“Fasıl Şarkıcılığı Açısından Makam Müziğinde Süslemelerin Önemi” (TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)
Recep CENGİZ
“Sosyolojik Bir Olgu Olarak Müzik: Tokat Örneği” (TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)
Sabit DUMAN
“Rock Müziğinin Doğuşu ve Türk Rock Müziğine Etkileri” (TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)
Sinem ÖZDEMİR
“Popülerleşme Sürecinde Türk Müziği ve Bu Süreçte Bestekâr Sadettin Kaynak”
(TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)
Yavuz DALOĞLU
“Müzik, Bilim ve Uygarlık” (TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)

SORU-CEVAP / QUESTIONS AND ANSWERS
15.30 – 16.00 Çay arası / Tea break
147

13. MÜZİK KÜLTÜRÜ VE EĞİTİMİ
13. MUSICAL CULTURE AND MUSIC EDUCATION
OTURUM / SESSION 5 Salı/Tuesday 11.09.2007
Saat / Time: 16.00 – 17.30 Salon / Meeting Hall Kızılırmak

Oturum Başkanları / Chairpersons: Kazue SAİTO - Halit DURSUNOĞLU

Feyzan GÖHER
‘’Müziğin Toplumsal İşlevi, Müzik, Siyaset, Din ve Ekonomi’’ (TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)
 

Gülay KARŞICI

“Müzik Beğenisinde Kültürel Etkenler Bir fMRI Çalışması” (TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)
Funda Sevilay ÜNAL
“Geleneksel Müziğimizin İnsan Sağlığı Üzerindeki Olumlu Etkisi ve Müzikle Tedavi’’
(TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)
Füsun Deniz ÖZDEN
“Çağdaşlaşma-Demokratikleşme Sürecinde Müziğin Rolü” (TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)
Mete GÖKÇE
“Koro Müziğinin Toplumsal İşlevleri Açısından Türkiye Korolar Şenliğinin Kazandırışları Üzerine
Bir Değerlendirme” (TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)

SORU-CEVAP / QUESTIONS AND ANSWERS

OTURUM / SESSION: 6 Çarşamba / Wednesday: 12.09.2007
Saat / Time: 09.30 - 11.00 Salon / Meeting Hall Kızılırmak

Oturum Başkanları / Chairpersons: Govindarajanar DEİVANAYAGAM – Manoranjan PRADHAN

C. Hakan ÇUHADAR
“Toplumsal Yaşamda Müziğin Yeri ve Önemi” (TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)
D. Ali ARSLAN
“Ulusal Kültürün Yarınlara Taşınmasında Müziğin Rolü ve Yarının Müzik Öğretmenlerinin
Toplumsal Profilleri” (TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)
Deniz Adnan ÇOBAN
“Müziğin Psiko-Sosyal Etkilerine Genel Bir Bakış” (TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)
Ezgi DEMİRKAYA - Öznur ÖZTOSUN-ÇAYDERE
“Müziğin Bireysel İşlevlerinin Kişilik Gelişimindeki Rolü” (TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)
Fahri KILIÇ
“Çok Sesli Batı Müziğinin Türk Modernleşmesindeki Önemi” (TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)

SORU-CEVAP / QUESTIONS AND ANSWERS
11.00 – 11.30 Çay arası / Tea break
148

13. MÜZİK KÜLTÜRÜ VE EĞİTİMİ
13. MUSICAL CULTURE AND MUSIC EDUCATION
OTURUM / SESSION: 7 Çarşamba / Wednesday: 12.09.2007
Saat / Time: 11.30 – 13.00 Salon / Meeting Hall Kızılırmak

Oturum Başkanları / Chairpersons: Violetta YUNUSOVA - L. Hilal AKGÜL

Gökmen ÖZMENTEŞ
‘’Müzikte Beden-Zihin İlişkisi’’ (TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)
Gülşen Erdal GÖKSEL
“Müziğin Kişisel-Toplumsal-Ulusal-Uluslararası İşlevleri Üzerine” (TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)
Haşmet ALTINÖLÇEK
“Farklı Toplumlarda Müziğin Duygu Bağını Oluşturmasındaki Fonksiyonel Etkileri”
(TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)
İlknur TUNÇDEMİR
“Cumhuriyet’in Kurulmasından Sonra Bestelenen İlk Türk Operası: Özsoy Destanı (1934)”
(TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)
Kübra Sevim GÜLEÇ
“Müziğin Kişisel İşlevleri Açısından Müzik Eğitiminde Güdülenmenin Önemi”
(TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)

SORU-CEVAP / QUESTIONS AND ANSWERS
13.00 – 14.00 Yemek arası / Lunch

OTURUM / SESSION 8 Çarşamba / Wednesday: 12.09.2007
Saat / Time: 14.00 – 15.30 Salon / Meeting Hall Kızılırmak

Oturum Başkanları / Chairpersons: D. Ali ASLAN – Mustafa Hilmi BULUT

M. Kayhan KURTULDU
“Türk Toplum Yapısı ve Geleneksel Müzik Türleri Etkileşimi” (TÜRKİYE/ТУРЦИЯ53 Tc)
Süleyman TARMAN
“Müzisyenlerde El Dominansı ve Serebral Laterizasyon” (TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)
Yavuz Selim KAFKASYALI
‘’İran Türklerinde Müziğin Ulusal İşlevi’’ (TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)
Z. Gonca Girgin TOHUMCU
“Örnek Olay Analizi: Ahırkapı Romanları’nda Dil, Müzik ve Kimliksel Sunum İlişkisi”
(TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)

SORU-CEVAP / QUESTIONS AND ANSWERS
15.30 – 16.00 Çay arası / Tea break
149

13. MÜZİK KÜLTÜRÜ VE EĞİTİMİ
13. MUSICAL CULTURE AND MUSIC EDUCATION
OTURUM / SESSION: 9 Çarşamba / Wednesday: 12.09.2007
Saat / Time: 16.00 – 17.30 Salon / Meeting Hall Kızılırmak

Oturum Başkanları / Chairpersons:  Yavuz Daloğlu

Masoud KOWSARI
‘’The Iranian Traditional Music Confronting the Global Pop Music’’ (İRAN/IRAN/ИРАН)
Tatiana E. MOROZOVA
“The Problems of Decipher and Interpretation of Indian Notation Music Heritage of. 5–13
Centuries” (RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ)
Begüm YALÇINKAYA
“Gelenekli Müziklerin Araştırılmasında Bilgisayar Destekli İstatistiksel Analiz Yöntemi”
(TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)
Emel ŞENOCAK
‘’Taş Plaklarda Türk Operetlerinin Tespiti” (TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)
Feyzan GÖHER
‘’Toplumsal Değerler ve Çocuk Şarkılarının Konuları” (TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)

SORU-CEVAP / QUESTIONS AND ANSWERS

OTURUM / SESSION: 10 Perşembe / Thursday 13.09.2007
Saat / Time: 09.30 - 11.00 Salon / Meeting Hall Kızılırmak

Oturum Başkanları / Chairpersons: Süleyman TARMAN - Öznur Öztosun-ÇAYDERE

Göktan AY
“Korunma, Yaşatma ve Notalama Kapsamında; Gelenekli Müzikte (Bestelerde ve Derlemelerde)
Yapılan Hatalar ve Arşivlemenin Önemi” (TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)
Mehtap AYDINER
“Türk Beşlerinin Eserlerinden Gelenekli Müziklerimize İlişkin Unsurlarının Kullanımları ve Bu
Unsurların Kullanımları ekseninde İki Örnek Piyano Eserinin Analizi’’ (TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)
Meltem DÜZBASTILAR
“Nihavent Şarkılarda Aralıkların Kullanımı” (TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)
Metin EKE
“Türk Halk Müziği Ezgilerindeki Eksikliklerin Giderilerek Geleceğe İntikali ve Korunması”
(TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)

SORU-CEVAP / QUESTIONS AND ANSWERS
11.00 – 11.30 Çay arası / Tea break
150

13. MÜZİK KÜLTÜRÜ VE EĞİTİMİ
13. MUSICAL CULTURE AND MUSIC EDUCATION
OTURUM / SESSION: 11 Perşembe / Thursday 13.09.2007
Saat / Time: 11.30 – 13.00 Salon / Meeting Hall Kızılırmak

Oturum Başkanları / Chairpersons: S. Şehvar BEŞİROĞLU - Feyzan GÖHER

Ketevan LORTKIPANIDZE
“A Chagana as a Musical Instrument” (GÜRCİSTAN/GEORGIA/ГРУЗИЯ)
Mostefa Bagherzadeh CHALESHTARY
“Development of Tar, Structure in Qadjar Period on the Basis of Architectural Elements in
Safavid Period in Iran” (İRAN/IRAN/ИРАН)
Ayhan SARI
“Asya’dan Balkanlara Benzeşik Kültürel Coğrafya Çalgılarının Orkestral Oturtumda
Kullanılmaları” (TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)
Burçin UÇANER
“Türkiye’deki Müzik Eğitimi Ana Bilim Dallarının Teknolojik Alt Yapı Durumlarının
Değerlendirilmesi” (TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)
Gözde ÇOLAKOĞLU-F. Merve EKEN
‘’Türk Musikisi İcrasında Armudî Kemençe ve Geçirdiği Teknik Gelişmeler’’ (TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)

SORU-CEVAP / QUESTIONS AND ANSWERS
13.00 – 14.00 Yemek arası / Lunch

OTURUM / SESSION: 12 Perşembe / Thursday 13.09.2007
Saat / Time: 14.00 – 15.30 Salon / Meeting Hall Kızılırmak

Oturum Başkanları / Chairpersons:   Ayhan SARI

Melike BOLAT
“Teknolojik Gelişmelerin Müzik Derslerine Yansıması’’ (TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)
S. Şehvar BEŞİROĞLU-Günay KOÇHAN
“Çeng: Bir Çalgının Toplumsal Cinsiyet Üzerinden Kadın Simgesi Olarak Kuzey Hint, Timur ve
Osmanlı Saraylarındaki Görsel Malzemeler Üzerinden Değerlendirilmesi’’ (TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)
Veyis YEĞİN
“Çalgılarda İşlevsel Değişim” (TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)
Zafer BAYKAL
“Udu’nun Afrika Gerçekliği Korunarak Anadolu Birikiminin Verileriyle Yeni Ritim Aletlerinin
Tasarım Serüveni’’ (TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)

SORU-CEVAP / QUESTIONS AND ANSWERS
15.30 – 16.00 Çay arası / Tea break
151

13. MÜZİK KÜLTÜRÜ VE EĞİTİMİ
13. MUSICAL CULTURE AND MUSIC EDUCATION
OTURUM / SESSION: 13 Perşembe / Thursday 13.09.2007
Saat / Time: 16.00 – 17.30 Salon / Meeting Hall Kızılırmak

Oturum Başkanları / Chairpersons: Nezihe ŞENTÜRK - Göktan AY

Ahmet TOHUMCU
“Müzik Terminolojisinde Yozlaşma/Örnek Olay Analizi: Şarkı Formu” (TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)
Alp ÖZEREN
“ ’Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ Sürecinde: ‘Müzikte Yozlaşma ve Kirlenme’ Bağlamında, Türk
Müzik Öğretmenlerinin Görev ve Sorumlulukları” (TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)
Murat Cenap UÇAR
“Gelişen Müzik Endüstrisi ve Bunun Müziksel Yozlaşmaya Etkileri” (TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)
Özlem ONUK
“Türkiye’de Müzik ve Dil Ekseninde Kültürel Yozlaşma” (TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)
Sadık YÖNDEM
“Müzikte Yozlaşma ve Küreselleşme Baskısı” (TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)
SORU-CEVAP / QUESTIONS AND ANSWERS

OTURUM / SESSION: 14 Cuma / Friday 14.09.2007
Saat / Time: 09.30 - 11.00 Salon / Meeting Hall

Oturum Başkanları / Chairpersons: Abdullah UZ - Songül Karahasanoğlu ATA

A. Serkan ECE- Dolunay BARIŞ
“Cumhuriyet’ten Günümüze Toplumsal Kültürel Değişim Sürecinde Müzik ve Müzik Eğitimi”
(TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)
Belir Tecimer KASAP
“Müzik Eğitiminde Teknolojik Yaklaşımlar” (TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)
Cemal ÖZATA-Nesrin KALYONCU
“Müziğin Sözlü Aktarım Geleneği Kapsamında Öğrenme-Öğretme Süreci: Bolu İli Örneği”
(TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)
D. Ali ARSLAN
“Üçüncü Binyılda Türkiye’de Müzik Öğretmen Adaylarının ve Müzik Eğitiminin Sorunları”
(TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)

SORU-CEVAP / QUESTIONS AND ANSWERS
11.00 – 11.30 Çay arası / Tea break
152

13. MÜZİK KÜLTÜRÜ VE EĞİTİMİ
13. MUSICAL CULTURE AND MUSIC EDUCATION
OTURUM / SESSION: 15 Cuma / Friday 14.09.2007
Saat / Time: 11.30 – 13.00 Salon / Meeting Hall Kızılırmak

Oturum Başkanları / Chairpersons: Ali UÇAN - Dolunay BARIŞ

İlhan ÖZGÜL
‘’Türkiye’de İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programının Çözümlenmesi” (TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)
Mustafa USLU
“Müzik Eğitiminin Kişilik ve Sosyal Gelişme Açısından Değerlendirilmesi” (TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)
Nezihe ŞENTÜRK
‘’İlköğretimde Müzik Eğitimi (Türkiye ve Nijerya Örneği)” (TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)
Tuba KILIÇ
“Müziğin Kişisel, Toplumsal, Ulusal ve Uluslararası İşlevlerinin Müzik Eğitimine etkileri”
(TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)

SORU-CEVAP / QUESTIONS AND ANSWERS
13.00 – 14.00 Yemek arası / Lunch

OTURUM / SESSION: 16 Cuma / Friday 14.09.2007
Saat / Time: 14.00 – 15.30 Salon / Meeting Hall Kızılırmak

Oturum Başkanları / Chairpersons: Sezen Cumhur ÖNAL - Özlem ONUK

M. A. Renata LESNER-SZWARC
“Let All the Children Dance And Peace Shall Surely Follow… The Role of Dance and Music
Education in Sustaining World Peace (On the Example of the Dance and Muzik Culture of
Indonesian Island of Bali)” (POLONYA/POLAND/ПОЛЬША)
Abdullah UZ
“Türk Müzik Ders Programları ve Batılılaşma, Küreselleşme, Kültürel Kimlik: ‘Yurtta Sulh
Dünyada Sulh’ ” (TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)
Ali UÇAN
“ ’Yurtta Barış Dünyada Barış’ Sürecinde Müzik ve Müzikçe” (TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)
Elif Sanem GÜLEÇ
“Kerem Operası” (TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)
Sadık YÖNDEM-Murat Cenap UÇAR
“Evrensel Değerler Arasında Yer Alan Barış Temasının Türk Çocuk Şarkı Sözlerine Yansıması”
(TÜRKİYE/ТУРЦИЯ)

SORU-CEVAP / QUESTIONS AND ANSWERS
15.30 – 16.00 Çay arası / Tea break
153
13. MÜZİK KÜLTÜRÜ VE EĞİTİMİ
13. MUSICAL CULTURE AND MUSIC EDUCATION

PANELLER 1
Cuma / Friday 14.09.2007
Saat / Time: 16.00 – 17.30 Salon / Meeting Hall Kızılırmak
“KLASİK TÜRK MUSİKİSİNİN DÜNÜ BUGÜNÜ YARINI”

Panel Başkanı / Chairperson: Özgen GÜRBÜZ

Şehvar BEŞİROĞLU
Nilgün DOĞRUSÖZ
Ayhan SARI
Ali BALAKBABALAR
Timuçin ÇEVİKOĞLU

SORU-CEVAP / QUESTIONS AND ANSWERS

PANEL 2
Cuma / Friday 14.09.2007
Saat / Time: 09.30 - 11.00 Salon / Meeting Hall Kızılırmak

“TÜRK HALK MÜZİĞİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI”

Panel Başkanı / Chairperson: Nevzat GÖZAYDIN

Göktan AY
Serbülent YASUN
Mehmet ÖZBEK
Ayten KAPLAN
Kubilay DÖKMETAŞ
Sadettin KÖSELERLİ

SORU-CEVAP / QUESTIONS AND ANSWERS
11.00 – 11.30 Çay arası / Tea break

ATÖLYE ÇALIŞMASI
Cumartesi / Saturday 15.09.2007
Saat / Time: 11.30 – 13.30 Salon / Meeting Hall Kızılırmak
ATASÖZLERİ VE TEKERLEMELERLE YARATICI MÜZİKSEL ÇALIŞMALAR
Nesrin KALYONCU
SORU-CEVAP / QUESTIONS AND ANSWERS

İCANAS HAKKINDA …

ICANAS “Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi” kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır ve 134 yıllık geçmişe sahiptir. ICANAS, dil, tarih, edebiyat, din, felsefe, antropoloji, kültür, çevre, ekonomi, uluslararası ilişkiler, müzik gibi sahalara ait konuları bilimin yöntem ve imkânlarıyla incelemek üzere farklı ülkelerden çok sayıda bilim adamını bir araya getirmektedir. Düzenli aralıklarla gerçekleştirilen ICANAS kongrelerinin 37’ncisi 2004 yılında Rusya Federasyonu’nun başkenti Moskova’da, 36’ncısı 2000 yılında Kanada’nın Montreal kentinde, 35’ncisi ise, 1997 yılında Macaristan’ın Budapeşte kentinde düzenlenmiştir.
  Birincisi 1873 yılında Paris’te toplanan bu toplantı, 1973 yılında tekrar Paris’te yapılana kadar adı Uluslararası Şarkiyatçılar (Orientalistler) Kongresi iken, o tarihten sonra, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (ICANAS) olarak adı değiştirilen sosyal ve beşeri bilimler alanındaki en geniş katılımlı toplantıdır.
  Zaman zaman Türkoloji ve Sinolojinin öne çıktığı Orientalistler Kongresi’nde Arap ve İran medeniyet dairelerini yakından tanımaya dönük çalışmalar da yapıldı. Fransızca ve İngilizce olarak yayınlanan İslam Ansiklopedisi ise, bir bakıma Orientalist (şarkiyatçı, doğu bilimci) araştırmaların eseridir.
  1948’de Paris’te yapılan Orientalistler Kongresi’nde, 1951 yılındaki toplantının nerede yapılacağı tartışmaları sırasında, merhum büyük bilgin Fuat KÖPRÜLÜ’nün talebi uygun bulunmuş ve Türkiye’de yapılması benimsenmiştir.
  22. toplantı 1951 yılında Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi TOGAN’ın başkanlığında 95′i Türk, 524 kişinin katılımı ile İstanbul’da yapılmıştır. Bu toplantıyı Zeki Velidi TOGAN yerine, kendileri yapmak isteyen bazı kimseler, üç dört ay basında olumsuzluklar sergilemişlerdir. TOGAN Hoca kendisine yapılanları bu konudaki kitabında anlatmıştır.
  2004 yılında Moskova’da yapılan 37. toplantının Uluslararası Danışma Kurulu üyelerinden biri olan Sadık Tural, ICANAS Yönetim Kurulunun daimi Genel Sekreteri, Türk dostu büyük Türkolog Prof. Dr. Gyorgy HAZAİ (Macaristan) ile üyelerden Türkolog Prof. Dr. Dimitri D. VASİLYEV’e (Rusya) kongrenin Türkiye’ye alınması için ısrarlı talepte bulundu. Yönetimin diğer üyelerinden Jean-Louis BACQUE-GRAMMONT’da Osmanlı Medeniyeti ve Tarihi uzmanı olarak bilinen bir tarih profesörüdür. Onun da desteği alınmıştır. Diğer yandan toplantının ev sahibi Rusya Bilimler Akademisi’nin (ki Atatürk Yüksek Kurumu’nun eşdeğeri sayılmaktadır) Başkanı Prof. Dr. Rostislav B. RYBAKOV’un da desteğiyle, Kongre’nin Türkiye’de yapılması yönünde karar verilmesi sağlanmıştır.
  2005 yılında çalışmalar başlatılacak iken, bu kez ülkemiz içinde, bazı olumsuz girişimler yüzünden yaklaşık 10 ay kaybedilmişse de, Kasım 2005’ten itibaren çalışmalar başlatılmıştır. Öncelikle Ulusal Düzenleme Kurulu oluşturulmuş, Prof. Dr. HAZAİ’nin yönlendirme ve yardımlarıyla Uluslararası Danışma Kurulu biçimlendirilmiş Kurul üyelerinin yazılı veya telefon aracılığıyla sözlü mutabakatı alınmıştır. Her iki kurulun belirlenmesinden sonra, Ulusal Düzenleme Kurulu içinden bir Yürütme Kurulu oluşturulmuştur; bundan sonra çalışmalar hızla sürdürülmüştür.
  Bozkırdaki çekirdeğin Ankara’da nasıl büyük bir fidana dönüştüğünü görmek, eski adıyla orientalistleri, şimdiki söylenişleriyle ICANAS’cıları memnun edecektir. Geniş bir nüfusa ait yeni gaileleri çöze çöze, çağdaş, kalkınmasını yaygınlaştırmış bir toplum olma örneği olan TÜRKİYE’yi Doğu Bilimcileri de yakından görmelidir. Bizler de, kirletilmiş bilgilerin, haksız karalama ve çirkin iftiraların geçersizliğinin tanığı olanların olumlu tepkilerini göreceğiz.
  Atatürk Yüksek Kurumu Başkanlığı’nın başvurusu üzerine, Sayın Başbakanımız 59. Hükümet adına Tanıtmadan Sorumlu Devlet Bakanı Sosyolog Sayın Prof. Dr. Beşir ATALAY’ı konuyla ilgili koordinatör Bakan olarak görevlendirmiştir. Sayın Bakan Beşir ATALAY, toplantının başarılı geçmesi yönünde Tanıtma Fonu ile TİKA’nın imkânlarından yararlandırılma yolunda destek vermiştir.
  Toplantıya katılanlardan %94′ü ulaşım ve konaklama giderlerini kendileri karşılamaktadırlar.
  6 -7 Mayıs tarihlerinde Ankara’da yapılan Uluslararası Danışma Kurulu’nun ICANAS Merkez Yönetiminde bulunan yabancı üyeleri ile, Ulusal Düzenleme Kurulu Üyeleri’nin ortaklaşa yaptığı toplantıda, yaşları en az 80 olmak şartıyla, ülkelerin bilim ve sanat semasının 12 burcu olarak belirlenen kişilere saygı gösterilmesi yolundaki teklif, bir geleneğe dönüşmek üzere oy birliğiyle benimsenmiştir. 38. ICANAS Yürütme Kurulu’nun önerdiği (12+2 üyeden ölen olduğu takdirde yerine konulmak üzere belirlenen) isimler kabullenilmiştir. Kaybettiğimiz iki yaşlı büyüğümüzün yerine (Sosyolog Prof. Dr. Nihat NİRUN-Filolog Prof. Dr. Hasan EREN) Bozkurt GÜVENÇ Hoca ile Türkiye’yi tanıtma konusunda büyük hizmetleri olan Kemal BAYTAŞ alınmıştır.
  Beşi muhtar cumhuriyet olmak üzere toplam 69 ülkeden yaklaşık 800 yabancı konuşmacının (bu arada Azerbaycan Devlet Bakanı Dr. Hidayet ORUÇOĞLU ile Kazakistan’dan Bilim Eğitim Bakanı Prof. Dr. Canseyit TÜYMABAYEV’in) katılacağı toplantıda, 900’ün üzerinde yerli araştırıcı da bildiri sahibi ve panelist olarak sunumda bulunacaktır.
  Yabancılara Türk Hava Yolları’nı kullanmak şartıyla bilet ücretlerinde %10 indirim sağlanmıştır.
  Toplantıların Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOBB Üniversitesi salonlarında yapılması, muhteşem bir açılışla İngilizce, Türkçe ve Rusça olarak, hem televizyon kanalları, hem Internet aracılığıyla dünyaya verilmesi kararlaştırılmıştır. Dünyanın tanıdığı iki üniversitemizin rektörleri, Sayın Ali DOĞRAMACI ve Sayın Tahsin KESİCİ salonlar başta olmak üzere Yürütme Kurulunun bazı beklentilerine destek verip ve dostluk göstermişlerdir.
  Bazıları 2-3 kişi tarafından hazırlanmış 1500′ü aşkın bildirinin sunulacağı ve 108 panelistin konuşacağı, toplam 1800′e yakın söz alacağı bu toplantının Türkiye’nin çeşitli yönlerden tanıtımına katkı sağlayacağı açıktır. Kongre Program Kitabı 31 Ağustos 2007 tarihinden itibaren ağ sayfamızda yayınlanacaktır.
  Başta Sayın Beşir ATALAY olmak üzere destek ve katkı sağlayanlara şükranlarımızı arz ediyoruz.
38. ICANAS Yürütme Kurulu

ÖNCEKİ KONGRELER

ULUSLARARASI DOĞU BİLİMCİLER KONGRESİ
1. Paris, 1873
2. Londra, 1874
3. St. Petersburg, 1876
4. Floransa, 1878
5. Berlin, 1881
6. Leyden, 1883
7. Viyana 1886
8. Stockholm ve Christiania (Oslo), 1889
9. Londra, 1892
10. Cenevre, 1894
11. Paris, 1897
12. Roma, 1899
13. Hamburg, 1902
14. Cezayir, 1905
15. Kopenhag, 1908
16. Atina, 1912
17. Oxford, 1928
18. Leyden, 1931
19. Roma, 1935
20. Brüksel, 1938
21. Paris, 1948
22. İstanbul, 1951
23. Cambridge, 1954
24. Münih, 1957
25. Moskova, 1960
26. Yeni Delhi, 1964
27. Ann Arbor, 1967
28. Kanberra, 1971
29. Paris, 1973
ULUSLARARASI ASYA VE KUZEY AFRİKA İNSANİ BİLİMLER KONGRESİ
30. Mexico City, 1976
31. Tokyo ve Kyoto, 1983
ULUSLARARASI ASYA VE KUZEY AFRİKA ÇALIŞMALARI KONGRESİ
32. Hamburg, 1986
33. Toronto, 1990
34. Hong Kong, 1993
35. Budapeşte, 1997
36. Montreal, 2000
37. Moskova, 2004
Hoşgeldiniz