Hükümetten Sanatçıların Acil Bekledikleri… Y.Doç.Dr. Göktan Ay


Toplam Okunma: 2513 | En Son Okunma: 22.04.2024 - 12:12
Kategori: Fikir Yazıları, Kültürel Öneriler

1/ AKM ve Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesinin yıkılma konusu da uzun zamandır zıtlaşma içinde sürmektedir. Bu konuda da Hükümet düşman diye empoze ediliyor. Halbuki, geçen dönemde devlet topluluklarına, opera ve baleye ihtiyacı olan kadroların verildiğini ve alımların yapıldığını ya da devam ettiğini, hiçbir sanatçının mağdur edilmediğini görüyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı içinde yapılan atamaların da bir yetki meselesi olduğunu, Bakanların başarılı olacağına inandıkları kadrolar ile çalışmalarının da doğal olduğunu, daha önceki uygulamalara bakarak haklı buluyoruz.
 “AKM nin yarışmalı bir proje ile, Istanbul’a yakışır bir mimarı ile şekilleneceği, imza altına alınacağı ve sanatçıların mağdur edilmeyeceği açıklanmalıdır” içeriğindeki bir makalemde görüşlerimi yazmıştım. (Sn. Hıncal Uluç ve Doğan Hızlan da bir yazısında AKM nin yeniden yapılmasına olumlu yaklaşmıştı.)
 Bakan Sn. Ertuğrul Günay, 21.09.2007 tarihinde basına ve 26.09.2007 tarihinde NTV de yaptığı açıklamalarda “ henüz bir kararı olmadığını, AKM yi kontrol ettiğini, AKM nin bir uluslararası yarışmalı-proje ile değerlendirilmesi ve sanatın daha iyi şartlarda sunumunun sağlanması, sanatçıların mağdur edilmemesi fikrinde olduğunu, Harbiye Muhsin Ertuğrul’un aynı isimle ve daha geniş imkanlarla, çalışma alanlarıyla yapılacağını, önemli olanın bu çalışmaların 2010’a yetiştirilmesi olduğunu” açıkladı. Artık, bu konuyu tartışmalardan uzaklaştırıp, projelere hız kazandırılmalıdır, yoksa ülke ve sanat kaybetmektedir.

2/Üniversitelere bağlı Konservatuarlarda, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki korolarda/topluluklarda görev yapan “Sözleşmeli Sanatçıların” ücretlerinin iyileştirilerek, yaşam düzeylerinin yükseltilmesi, “gösterge rakamlarının” TRT de olduğu gibi yükseltilerek, belli bir yaşama standardına alışmış sanatçıların, emekliliklerinde de yüksek maaş almalarının ve bu yolla emekli olmanın önünün açılması ve genç sanatçı adaylarına imkan sağlanması çok önemli çözüm bekleyen sorunlardır. (Bu konuda yıllardır sözler verildi ama hiçbir Kültür Bakanı sonuca ulaştıramadı, Göreve hızlı başlayan, Kültür Bakanı, Sn. Günay inşallah bu konuyu Maliye Bakanlığı ile çözerek, 2008 mali yılı içinde, sanatçılara müjdeyi verecektir.)

3/ Kültür- Eğitim ve Dil birbirinden ayrılmaz. Türkçe’nin uluslar arası 5.dil olduğu, Hükümetin de Türkçe konusunda ülke çapında ve uluslar arası alanda çalışmalar yaptığı bilinmektedir. Ancak, MEB ve YÖK arasındaki irtibatsızlık nedeni ile özellikle üniversiteler zor durumda kalmaktadır. Uluslararası ilişkileri/geçerliliği olan ve gerekli olan bölümler dışında yabancı dilin (ÜDS) zorunlu-baraj olmaktan çıkarılması gerekmektedir. Özellikle sanat kurumlarında, öğretim üyesi bulmak, yüksek lisans ve doktora öğrencisi programlarını doldurmak mümkün olmamaktadır. Sanat alanında en önemli sınav “yetenek”tir. (ÜDS yi geçmiş ancak konuşamayan; yabancı dile ağırlık verdiği için sanatında geride kalan akademisyenlerle bir yara varmak mümkün değildir.)Yine ALES sınavları, sanat okulları için son derece yanlıştır. YÖK, aldığı bir kararla, konservatuar mezunu olanların, (sanat dallarından mezun olanların denmesi ve genişletilmesi gerekir) kendi alanlarında yüksek lisans veya doktora yapmalarında ALES girme şartını kaldırmıştır. Bu doğru kararın, bir adım daha ileri götürülerek sanat kurumlarında öğretim elemanı alımında da ALES şartının kaldırılmasını bekliyoruz. Yoksa her yeni kurulan üniversitede açılan konservatuarlara, müzik bölümlerine ve sanat fakültelerine öğretim elemanı bulmak zorlaşacak, kurulanlar 1-2 öğretim elemanı ile mezun vermeye başlayacak, (Bu konuda maalesef yoğun şikayetler alıyoruz.) bu da sanat alanında eksikliği ve yozlaşmayı beraberinde getirecektir.
 Konservatuarların ve müzik eğitimi bölümlerinin hızla artmasını doğru bulmadığımızı her platformda ve yazılarımızda zaten belirtiyoruz.
 Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da güzel Türkçe kullanımı konusunda; şiir-müzik CD leri, kurslar, yarışmalar ve projelerle, MEB ile ortak çalışmasında önemli yararlar görülmektedir.
Hoşgeldiniz