TRT 4 Çocuk Kanalı Oluyor!..

Eklenme Tarihi : 26 Kas 2009 | Kategori: Basından


İbrahim Şahin’in genel müdürlüğe gelmesinden sonra başta personel azaltılması olmak üzere pek çok yenilikle gündeme gelen TRT’de bir kanalın çocuklara ayrılmasına karar verildi… Çocuk kanalının ihtiyaçtan doğduğunu söyleyen bir TRT yetkilisi, “Yetiştirebildiğimiz en kısa sürede yayına girmeyi planlıyoruz… Çocukların uyuma saati geldiğinde, kanal yine eğitim yayınlarına devam edecek. devamı »…Cerrahpaşa’daki Konakta Alaattin Yavaşça’nın daha genç bir hekim iken müdavimi olduğu fasıl geceleri, yarım asır sonra da Devlet Korosu mensuplarının iştiraki ile devam ede gelmiştir. Fasıl akşamı diye adlandırılan bu musiki toplantılarına gelen zevatı saymak için yaşadığı dönemdeki hemen, hemen tüm isimleri saymak mümkün olamayacağı için, 1979 –1999 tarihleri arasında katıldığımız yirmi yıllık dönemde hatıratımıza nakşeden birkaç sahneyi resmetmekle yetineceğiz… devamı »


İTÜ TMDK 1.Uluslararası Öğrenci Sempozyumu…

Eklenme Tarihi : 26 Kas 2009 | Kategori: Kongre-simpozyum


Ana başlığı “Folklor ve Etnomüzikoloji” olan 1. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu İstanbul Teknik Üniversitesi, Müzik Bilimi Kulübü tarafından 2-3-4 Nisan 2008 tarihlerinde İTÜ Vakfı Maçka Sosyal Tesislerinde düzenlenecektir. Sempozyuma Türkiye’den ve dünyanın birçok ülkesinden sosyal bilimler, müzik ve farklı alanlardan öğrenciler katılacaktır. devamı »Bilindiği gibi hemen 15 gündür TRT işleyişi ve içeriği ilgili değişiklikler kulaklarda dolaşmaktaydı. Diğer konuların yanısıra işin bizi ilgilendiren kısmı TRT sanatçıları, stüdyolar, müzik kayıt teknolojisiyle ilgili personel, TRT 4 kanalı ve TRT ‘nin GTM yayın görevi ve bu konuda talep edilen toplumsal ihtiyaç da, GTM’ne ait tüm olanaklarıyla Kültür-Turizm Bakanlığına aktarılacak mı?
“Türkiye Radyo Ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” nı aynen, yorumsuz olarak aktarıyoruz: devamı »İTÜ TMDK 33.Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri kapsamında düzenlenen konser, GTM’de yeni solukların hayat bulmaya başladığının da bir göstergesi oldu. Yıllardır tartışılır, fikirler beyan edilir. “GTM çoksesli olur mu olmaz mı, orkestra nasıl olmalı?” diye? Tabii ki bu alanda da özgün eserler, çokseslendirilmiş türküler-şarkılar üretildi. Hepsi de bir ilkin özverili çalışmasının ürünleriydi.
Oğuzhan Balcı çokseslendirme ve de çalgılamalarını kendisinin yaptığı gerek türkü, gerek şarkı ve gerekse özgün besteleri, seyircilerin adeta gönlünü fethedecek bir üslup ve atmosferde Türk çalgıları solistliği ve yaylılar orkestrası eşliğinde sundu… Batı müziği yaylılarının yerine Hüseyin Saadettin Arel ve Dr. Zühtü Rıza Tinel’in 1930 başlarında uygulama çalışmalarına giriştikleri “Kemençe beşili veya dördülünden oluşan bir grup görev alabilir miydi?” diye düşünmekten doğrusu kendimizi alamadık… devamı »


Mehmet Ali Özdemir ve THM Çalgıları Orkestrası…

Eklenme Tarihi : 26 Kas 2009 | Kategori: Konserler


M.Ali Özdemir son halka gibi ğörünüyor. Çalgılama dedik, orkestralama dedik… Yıllar önce Eskişehir’de (1981, 1. T.M. Kurultayı’nda Yavuz Top ve ve kendisiyle çalışmasına TMDK’nın o zamanki yönetimi tarafından izin verilmeyen orkestrası), sonra C.Orhon, Mutlu Torun, Necati Giray’dan oluşan Türk Müziği Triosu, Sabri Yener bşk.lığında(1994) Karadeniz Tek.Üni. Eğt.Fak.Müzik Böl. Ork. ve tabii ki Ayangil Türk müziği Ork. ve Korosu da dahil olmak üzere gerçekleştirilen özverili çalışmaların görmezden gelinmemesi gerektiğini düşünüyoruz.(M.D.) devamı »“Zamanımızda, tazeliğin tam karşıtı olarak kullanılan BAYAT sözcüğünün çeşitli bakış açılarından incelendiğinde; şaşırtıcı zenginliklerle dolu olduğu görülmektedir: Musiki alanında bayati ve bayati-araban makamları Oğuzların Bayat kolunun günümüzdeki kültür yansımalarıdır.” Arşivimizde bir başka yazıyı ararken 1990’larda Bayatlılar Vakfı başkanı Sn. İbrahim Bükülmez’in verdiği daktilo ile yazılmış yazı geçti elimize. Aktarıyoruz(M.D.): devamı »04-06 Mart 2008 tarihleri arasında Maçka İTÜ Sosyal Tesisleri salonunda gerçekleştirilen ve GTM’nin önemli bir problemine çözüm arayan “Türk Müziğinde Uygulama-Kuram Sorunları ve Çözümleri Uluslararası Çağrılı Kongre”de -doğal olarak- bir sonuç çıkmasa da, bildiri sunan konuşmacıların fikirleri ve çözüm önerileri, konuya 2008 yaklaşımını yansıtması açısından önemliydi… devamı »Doğu Roma İmparatorluğundan sonra bölgede hakimiyetini sağlayan Osmanlı İmparatorluğu, hızla coğrafi olarak büyümüş, sınırlarının uzandığı en uç noktalara kadar kendi kültürünü, dolayısıyla müziğini götürmüş ve bu yerlerde yaşatmıştır. Sınırların genişlemesinin beraberinde gerektirdiği bir diğer unsur da yeni merkezlerin oluşturulması idi. Ortaya çıkan bu merkezlerden birisi de, İzmir’in büyük abisi olarak nitelendirebileceğimiz bir benzerliğe sahip olan, karsı kıyı; Selanik’dir. devamı »İstanbul Büyükşehir Belediyesi himayelerinde düzenlenen Türkiye Aşıklar Kurultayı, yitip gittiğinin farkında olmadığımız kültürel yaşam dalımızın belki de en önemli alanının günümüzdeki durumunu, müziğimizin doğuş unsurlarını örnekleriyle bir araya getirmeyi ve bunu sergilemeyi amaçlamanın yanında; böylesine önemli bir konunun yıllar yılı atıl bir konuma getirilmesinin altında yatan nedenleri irdeliyecek… devamı »“Türk musikisinin artık miadını doldurduğu” şeklindeki görüşlere asla katılmadığını belirten Nevzat Atlığ, bu müziğin 500 seneden beri canlılığını muhafaza ettiğini belirtiyor. Tek sesli olduğu için eleştirenlere de bir çift sözü var: “Eğer çok sesli müzikte Türk toplumu, Türk sanatı büyük bir sıçrama yapacaksa, bu mutlaka bir musiki sentezinden geçtikten sonra olabilir. Bu sentezin temelinde de Türk musikisi olmalı. Aksi takdirde Batı müziğinin bir kopyası olur… TRT’ye büyük iş düşüyor!..” devamı »Bu yazı, Anadolu’da yaşamakta olan “yerel müzik gelenekleri”nden önemli bir bölümünü oluşturan “semah müziği” üzerinde durmak amacındadır. Bir yerel müzik geleneği ve türü olarak semah müziğinin “yapısal” niteliklerini belirlemek; bu bağlamda diğer Anadolu yerel müzik gelenekleriyle arasındaki benzerlik ya da farklılıkları tartışmak; semah müziğini oluşturan öğeleri incelemek ve sınıflandırmak, bu müziğe özgü karakteristik icra özelliklerine değinmek, yazının temel çerçevesini oluşturmaktadır. devamı »


Bilim Dünyası Sahtekârlığı… Kemal Pehlivanoğlu

Eklenme Tarihi : 26 Kas 2009 | Kategori: Basından


İntihallerle sarsılan bilim dünyasında bilimsel sahtekârlıklar ilk kez panel konusu oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)’de salı günü “Bilim ve Etik Paneli: Akademik Yolsuzluklar, Akademide Teknolojinin Kötüye Kullanımı, Bilişim Suçları, Güncel ve Geçmişteki Örnekler” adıyla gerçekleştirilen panelde katılımcılar birbirinden şaşırtıcı bilimsel sahtekarlık örnekleri sundu. devamı »Selâhatttin İçli (1923-2006); XX. yüzyılın ilk yarısında, klasik ekolde müzik yapılan bir ortamın içinde yetişmesine rağmen, bu üslûpta eser vermekten kaçınmıştır. Türk Müziği’ndeki klasik değer ve kurallara bağlılığını korumak sureti ile onları yeni bir bakış açısı ve anlayışla kendi üslûbuna uyarlayan İçli’nin, farklı ve yenilikçi tavrı bir dönem tepkiyle karşılanmış, sağlam bir repertuar, müzik bilgisi ve iyi bir eğitimin verdiği cesaretle yenilikçi üslûbunda ısrarlı olmayı bilmiştir… devamı »Sanatçı/sanatçılarımıza gerek hasta yataklarında gerekse aramızdan ebediyete intikal ettiklerinde yazılan acıma ve de vefasızlık örneği içerikli yazıları yıllardır medyamızda okuruz. Çoğu da “hissiz dramatik ve de arabesk” yazılardır… Konu yardım etmekse bunun başka şekilleri bulunabilir… Bir nevi Paparazzi anlayışı sanatçının zor zamanlarında da yakasını bırakmıyor… devamı »


Türkiye’de 15 makamda ezan okunuyor…

Eklenme Tarihi : 26 Kas 2009 | Kategori: Basından


İran , Suudi Arabistan ve Mısır ’da ezan okunurken sadece hicaz ve rast makamları kullanılıyor . Türkiye ’de ise makam sayısı 15’e ulaşıyor… Büyük camilerde belirli bir standart olmasına rağmen kenarda kalmış küçük camiler, seyyar satıcı hoparlörü kullanmayı sürdürüyor. devamı »


İlle de Klarnet Olsun… Sevinç Özarslan

Eklenme Tarihi : 26 Kas 2009 | Kategori: Basından


Eskiden klarnet çalanlar, “Kızını dövmezsen ya davulcuya kaçar ya da zurnacıya” denilerek küçümsenirdi. Beş yıl öncesine kadar da genç nesil klarneti enstrüman yerine koymaz, yüzüne bile bakmazdı. Çünkü klarnet, sadece düğün salonlarında çalınan bir müzik aleti olarak algılanırdı. Ancak son yıllarda sınıf atladı ve mahalle aralarındaki fasıllardan konser salonlarına kadar yükseldi. devamı »Geleneksel Türk müziğinin(GTM) dinleme ve dinleyici olma boyutu, gelenekselden konser mekanlarına uzanan yeni bir dinleme şeklini de ortaya çıkarmıştır: Koltuk konserleri… Elit dinleyici, müzikal bütünlük içinde seyreden konser repertuarının ruh gizemine dalmışken birden kulağına gelen şak şak sesleriyle gerçeklere dönmenin! gizli şokunu yaşamak zorunda bırakılmaktadır… Bu adabın ve görgünün henüz Devlet Koroları konserlerinde bile yerleşmediğini göz önüne getirecek olursak amatör dernek-kurum vs korolarımızın konserleri belki biraz daha hoşgörülebilir. Ama konu, üzerinde durulması gereken bir durum arzetmektedir. devamı »TRT günlerdir bir kabuk değiştirme girişimlerinin içinde. Bu canlı “civciv mi, dinozor yavrusu mu?”… Yumurta kırılmak üzere ama henüz içinde ne olduğu belli değil… Herhalde yılların TRT sanatçıları bir hafta boyunca “geleceğin rüyasını görme” uykusuna yatsalar böyle bir kabusu, değil rüyalarında görmek, tahmin bile edemezlerdi.
devamı »XVII. yuzyilin yetisirdigi en onemli ilim ve sa’nat adamlarindan mutasavvif, sair, hattat, neyzen ve bestekar Kutb-i Nayi Osman Dede, Bogazici Universitesi Turk Muzigi Kulubu ve Kultur ve Turizm Bakanligi Istanbul Tarihi Turk Muzigi Toplulugu’nun birlikte duzenledikleri “Nayi Osman Dede” aksaminda eserleriyle muzikseverlerle bulusuyor. 4 Nisan 2008 Cuma, 20.30 Yer: Bogazici Universitesi, Guney Kampus, Albert Long Hall (Saatli Bina)… devamı »« Önceki Yazılar   |   Sonraki Yazılar »Hoşgeldiniz